Kraftig økning av søkere til NLAs musikkstudier

Det er med stor glede å se at NLAs to bachelorprogram i musikk har en økning på nærmere 30 % i søkermassen i år. Avdelingsleder for musikk, Ole Kristian Kogstad, gir studentene æren for at søknadstallene øker for hvert år.

- Studentene er våre fremste ambassadører. Når folk ser hvilke fantastiske musikere som blir uteksaminert fra høgskolen vår, er det den beste reklamen vi kan få. NLA har befestet sin posisjon som landets fremste utdannelsesinstitusjon innenfor rytmisk musikk, sier Kogstad.
 
Videre trekker han frem samarbeidet med videregående skoler og folkehøgskoler, ledet av alumniansvarlig Ole Fredrik Norbye, som sentralt i rekrutteringsarbeidet. – Vi er stadig på jakt etter samarbeidspartnere for å tiltrekke oss de beste søkerne og vi har de siste årene samarbeidet med flere musikkskoler rundt omkring i landet, sier Kogstad.

Han peker også på høgskolens lærere som bakgrunn for suksessen. -Musikkavdelingen ved NLA legger vekt på å ha pedagoger på høyt akademisk nivå, samtidig som det vektlegges at lærerne skal være aktive musikere som er aktuelle for studentene, sier han.

Tilbyr to bachelorprogram

NLA tilbyr to bachelorprogram i musikk: Utøvende rytmisk musikk (URM) og Musikk menighet og ledelse (MML). URM er for dem som ønsker en profesjonell karriere som utøvende musikere, og MML for dem som ønsker å kombinere utøvende musikk med emner i teologi og ledelse.

Blir profesjonelle musikere

Musikere fra NLA Høgskolen, eller Staffeldts som de er bedre kjent som, er attraktive på arbeidsmarkedet og du ser dem stadig igjen rundt om i Norges musikkbransje. - Vi kan ikke bare lære folk å spille et instrument, vi må gi dem verktøy for å kunne leve som musikere. I tillegg til at hver student har sin egen instrumentlærer hentet fra musikkbransjen, får de jevnlige besøk av gjesteforelesere og det arrangeres seminarer og kurs med aktuelle bransjeaktører for å lære seg å  navigere i musikkbransjen.

Bare de beste får studieplass

Men bare de beste får studieplass og prosessen videre er at aktuelle søkere  blir kalt inn på prøvespill basert på innsendte videodemoer. -Vi gleder oss veldig til å høre hva søkerne har å by på, avslutter Kogstad.

Avdelingsleder på musikk, Ole Kristian Kogstad