Lærerutdanningsskole og Lærerutdanningsbarnehage

NLA Høgskolen ønsker å utvikle tettere samarbeid med praksisfeltet ved inngå avtaler med to til tre skoler og en til to barnehager i Bergensområdet som har interesse for samarbeid om forskning og studentpraksis fra høsten 2019.

Som lærerutdanningsskole og lærerutdanningsbarnehage vil skolen og barnehagen i stor grad være med på å påvirke hvordan lærerutdanningene ser ut i fremtiden.

Formålet er å styrke kvaliteten i lærerutdanningene og dermed bidra til at studentene utvikler en større bevissthet om yrket de skal inn i.  

Dersom dere ikke har fått tilsendt søknadsskjema og informasjonsskriv fra NLA Høgskolen eller Bergen kommune, vennligst ta kontakt på epost med Linnea K. Jermstad.

Søknadsfrist: 01.03.19

Velkommen til å søke!