– Konkret og faglig god videreutdanning

God oppfølging og dyktige forelesere er blant det disse rektorene setter pris på med videreutdanning ved NLA Høgskolen.

– Med denne utdanningen blir jeg tryggere i lederrollen, sier Lisbeth Blix Hjelle.

Hun er rektor ved en barneskole, og tar videreutdanningen Skolemiljø og ledelse ved NLA Høgskolen. Tilbudet er en er en påbyggingsmodul til rektorutdanningen på mastergradsnivå, og har 30 studieplasser. 

– Undervisningen er konkret og holder et godt faglig nivå, så jeg opplever det som veldig nyttig, understreker Solveig Skattkjær, også hun barneskolerektor.

Hun berømmer studiets dyktige forelesere, og spesielt at alle foreleserne alltid er tilstede på samlingene.

– Det gir gode faglige refleksjoner, sier Skattkjær.

Renathe Fagerbakke opplever at det å møte andre rektorer gjennom samlingene i studiet er givende.

– Vi forstår hverandres utfordringer, og har gode diskusjoner. I tillegg får vi god oppfølging av veileder i gruppene, sier hun.

 

Skolemiljø og ledelse er ett av mange videreutdanningstilbud ved NLA Høgskolen. Se alle studietilbudene her – og husk at søknadsfristen til flere av dem er 1. mars.