Får vandre med studentene

Bjørg M. Nyjordet og Asle Jøssang setter pris på å få følge studentene i deres faglige og personlige utvikling gjennom praksis, studieturer og forelesninger.

– Vi får hjerte for studentene våre, og de berører oss. Det ligger i DNA-et til NLA, smiler Bjørg M. Nyjordet, høgskolelektor i journalistikk, medier og kommunikasjon ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Hun og kollega Asle Jøssang, førsteamanuensis i interkulturelle studier, er populære forelesere blant studentene på Gimlekollen – blant annet fordi studentene føler seg sett.

Trenger studentengasjement

Ved studiestart i høst fikk Nyjordet og Jøssang utmerkelsen «Årets foreleser» på Gimlekollen. Utmerkelsen ble gitt til forelesere ved alle NLA Høgskolens studiesteder, og med likt antall stemmer fikk Nyjordet og Jøssang dele prisen på Gimlekollen.

– En forelesning er en toveis kommunikasjonssituasjon. Så jeg vil gjerne gi anerkjennelse tilbake til studentene; hvis studentene har opplevd forelesningene som engasjerende, betyr det at de har engasjert seg, understreker Nyjordet.

– Samtidig prøver jeg å sette meg inn i studentenes sted, og prøver å forklare underveis hvorfor det jeg foreleser om er relevant, legger hun til.

– Jeg har hele tiden tanke om hva som er nyttig, og hva som fungerer. Det er spesielt viktig i feltet interkulturell kommunikasjon. Hensikten er jo at det vi lærer bort faktisk skal brukes til noe; å fremme interkulturell forståelse, tilføyer Jøssang.

Å møte seg selv i det fremmede

– En rød linje i min undervisning er at gjennom å møte det fremmede så møter man vel så mye seg selv, sier Jøssang om de interkulturelle studiene.

Han opplever at dette er noe mange av studentene ikke har reflektert over tidligere.

– Å få vandre med studentene gjennom dette i løpet av året er veldig interessant, som gjør at det er spennende i seg selv å få være foreleser, sier Jøssang.

Tett på studentene

Foreleserne får vandre mer med studentene enn å «bare» møte dem i vanlige forelesningssituasjoner. Nyjordet har internpraksis med journalistikk-studentene, og både Nyjordet og Jøssang er med studentene på studieturer til utlandet.

– På den måten kommer vi tettere på studentene, og har en unik mulighet til å følge dem i den faglige og menneskelige utviklingen, forklarer de.

– Vi får et ønske om å strekke oss lenger for studentene, siden vi kjenner dem, sier Jøssang.