Fra bok til lek

Som barnehagelærer kan du åpne boken og lese for barna. Eller du kan gjøre som høgskolelektor og dramapedagog Anette Sofie Bernsen ville ha gjort; dramatisere, leke og involvere barna.

Anette Sofie Bernsen underviser i drama for barnehagelærere og forsker på lekemiljø i barnehagene. Sammen med førsteamanuensis, Synne Ytre-Arne, arrangerte de seminaret Fra bok til lek. Studentene, som tar videreutdanning i småbarnspedagogikk, fikk undervisning i å formidle bøker til de aller yngste barna i barnehagen.

Boken blir levende

– Studentene fikk i oppgave i grupper å jobbe frem kreative forslag til hver sin bildebok. Med bruk av kunnskapen om hvordan små barn leker og de yngste barnas væremåte, skulle de se etter nye måter å formidle en bok til dem på. Undersøke mulighetene som ligger i fortellingen, skape et lekeunivers, bruke kroppen, utforske og sanse sammen med barna, forklarer Bernsen.

Henrik And på rulleskøyter

En av gruppene tok utgangspunkt i boken Henrik and og valgte å lage et opplegg der de skulle dramatisere fortellingen sammen med barna.

– En av studentene kledde seg ut og var Henrik And med rulleskøyter og viste hvordan barna kunne få være med å bestemme hvilke dyr han skulle møte på veien. En annen gruppe brukte boken Endelig fest og tenkte; da lager vi fest! Barna skulle der få være med og delta på festen, enten som et dyr fra boken eller som seg selv, forteller Bernsen.

Også aktuelt for eldre barn

Synne Ytre-Arne er nyansatt på NLA og skal undervise i norsk på grunnskolelærerutdanningen.

– Opplegget vi gjennomførte har stor overføringsverdi til grunnskolelærerutdanningen. Når jeg underviser i litteraturdidaktikk er jeg opptatt av å kommunisere til studentene det som heter litterær leseferdighet. Det innebærer blant annet å utvikle elevenes evne til å ta i bruk fantasien og innlevelsesevnen når de leser. Barna må få anledning til å gi uttrykk for leseopplevelsene sine på måter som er meningsfulle for dem, sier Synne Ytre-Arne.

Utvikle evnen til fantasi

Ytre-Arne sier barna gjennom en slik formidling gis  mulighet til å erfare at det litterære universet ikke bare handler om å tenke og forstå.

– Å bruke lek og drama til å formidle en bok, gir barna anledning til å konkretisere, visualisere og kommunisere bildene, følelsene og tankene som oppstår i dem, i møte med litteraturen. Jeg tenker at det å lese også er en estetisk og emosjonell opplevelse som aktiverer fantasien, følelsene og sansene våre, sier Ytre-Arne som syns det var svært interessant å samarbeide med barnehagelærerutdanningen i dramasalen.

– Det var supert å få være med Anette Sofie inn i dramasalen, og se hvordan hun jobber med lek, rom og konkreter. Det lærte jeg mye av og dessuten var det veldig gøy underveis, avslutter Ytre-Arne.