Ny barnehagelærerutdanning i Oslo

Denne høsten startet Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning på NLA i Oslo for første gang. Ifølge Astrid Øien Halsnes er det på dette studiet du finner de mest motiverte studentene. Endre Solheim er en av dem.

 

 
Endre Solheim er en av tre menn på kullet og følte at noe manglet etter syv år i barnehagejobben.
 
– Jeg begynte å føle at det var noe som manglet. Jeg ønsket en dypere kunnskap om hva det vil si å jobbe med barn, hvordan samhandle med barn på en god måte, sier Solheim.
 
Å få være en del av barnas utvikling og liv er noe av det som motiverer Solheim i jobben og ambisjonene er klare.
 
Jeg har lyst til å bli pedagogisk leder. Det å styre sin egen avdeling virker jo veldig spennende. Så tar jeg det derfra. Kanskje være styrer for en barnehage en gang. Det hadde vært helt fantastisk, sier han.
 

Motiverte studenter

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et nett- og samlingsbasert studium man tar over fire år ved siden av jobb i barnehage. NLA Høgskolen har hatt denne varianten av barnehagelærerutdanning siden 2009 i Bergen, men nå er det altså også kommet til Oslo.
 

Programansvarlig Astrid Øien Halsnes
 
– Her er det veldig motiverte studenter. De får gode karakterer og krever mye, noe som utfordrer oss ansatte på en positiv måte, sier programansvarlig for Barnehagelærerutdanningen på NLA, Astrid Øien Halsnes, som har vært med siden barnehagelærerutdanningen startet på NLA i Bergen i 1999.
 

Tett mellom teori og praksis

Fordi studentene allerede er i jobb i barnehage er det tett kontakt mellom teori og praksis.

– Hver uke er de på jobb og kan bruke erfaringene fra hverdagen i barnehagen inn i faget, utdyper Halsnes.
 
 

– Nå eller aldri

Hawszin Amin har jobbet 10 år i barnehage og er en av de 14 studentene som nå starter på dette nye studiet ved NLA Oslo. Hun var på plass da studiet ble høytidelig åpnet med snorklipping forrige uke.
 
– Jeg tenkte at det var nå eller aldri. Jeg har tenkt på det lenge, men har utsatt på grunn av at jeg har fått egne barn, forteller Amin som ble oppfordret av arbeidsplassen til å søke.
 
– Jeg ønsker å få mer kunnskap som jeg kan bruke i hverdagen i barnehagen. Jeg vil medvirke mer og si hva jeg tenker og mener, ha en større rolle, sier Amin som nå jobber 60% i barnehagen ved siden av studiet.
 

 
Barnehagelærerstudent Hawszin Amin


Koronamidler fikk studiet på plass

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i Oslo har ligget i kortene lenge, men det var først i vår at det ble mulig å få på plass. Da fikk høgskolen koronamidler rett fra departementet - 25 studieplasser. Det ble fort bestemt at disse midlene skulle brukes til nettopp dette studiet.
 
– I løpet av et par dager i juni måtte jeg skaffe folk, og jeg utfordret Reidun Flugstad Rygg, Linnea Jermstad og Tone Helene Skattør til å bidra. Studentene måtte være registrert før 15. oktober, for at vi kunne få disse pengene, og det klarte vi, forteller Halsnes.


Om studiet

Studieplanene for dette studiet og fulltids barnehagelærerutdanning er innholdsmessig like, men de er organisert annerledes.

–For eksempel skal det være møtepunkter i barnehagene der de jobber. Møtepunktene i barnehagen kaller vi studiesamlinger – der møtes en gruppe studenter og  gjennomfører et pedagogisk opplegg med barn, eller gjennomfører et møte der de drøfter ulike tema.  I løpet av studiet vil alle studentene få en slik studiesamling i sin barnehage, der personale inviteres inn, gjerne en pedagog og en assistent/pedagogisk medarbeider, forteller Halsnes.