Høstens studiestart

For høsten planlegges det å gjennomføre så mye fysisk undervisning som mulig, i tråd med Kunnskapsdepartementets anbefalinger.

Undervisning i høst

For høsten planlegges det å gjennomføre så mye fysisk undervisning som mulig (med noen unntak), selv om avstandsregler og smittevernhensyn setter grenser for hvor mange som kan samles. Det vil også bli noe digital undervisning dersom smittesituasjonen lokalt krever det. Kunnskapsdepartementet (KD) har formidlet at utdanningsinstitusjonene bør planlegge for fysisk undervisning i høst, og de forventer at institusjonene tilbyr studentene mest mulig fysisk tilstedeværelse og faglige tilbud på studiestedene. Samtidig må institusjonene ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg.

Fortsatt viktige med godt smittevern

Smittevern vil fortsatt være viktig for alle som møtes fysisk på studiestedene. Her kan du lese mer om smittevern ved studiestart. 

Informasjon om semesterstart

Informasjon om studiestart er tilgjengelig på studiestartsiden. Informasjon om semesterstart knyttet til hvert studiested, blant annet med informasjon om vaksinering, er plassert her: Bergen, Oslo og Kristiansand.

Det er også mulig å  lese informasjon om koronasituasjonen på denne siden.