Smittevern ved studiestart

Med godt smittevern sikres en god og trygg studiestart.

Vi gleder oss stort til å treffe våre nye og gamle studenter denne uken! For høsten planlegges det å gjennomføre så mye fysisk undervisning som mulig (med noen unntak), selv om avstandsregler og smittevernhensyn setter grenser for hvor mange som kan samles. Det vil også bli noe digital undervisning dersom smittesituasjonen lokalt krever det.

I år, som i fjor, vil det være ekstra viktig å huske på å opprettholde et godt smittevern. For tiden så følger Oslo og Kristiansand nasjonale retningslinjer, mens det i Bergen er innført lokale tiltak på grunn av en økende smittetrend. 

Vi minner om de generelle smitteverntiltakene:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold en meters avstand – unngå fysisk kontakt (som håndhilsing og klemming)
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Test deg dersom du mistenker du er syk

Smitteverntiltak ved NLA

 • I Bergen er det pålagt å benytte munnbind på vei inn og ut av undervisning, og det anbefales å gjøre det samme i Kristiansand og Oslo (så lenge som det ikke er mulig å holde en meters avstand). Her kan du se hvordan du bruker munnbind riktig.

 • Regjeringen har pålagt utdanningsinstitusjonene å merke setene i undervisningsrom for å lette en eventuell smittesporing. Studentene må derfor merke seg hvilke plasser de har, enten ved å ta bilde eller notere ned hvor de sitter.

 • Regjeringen informerte under en pressekonferanse fredag forrige uke at at studenter får unntak fra avstandskravet i undervisningssammenheng. Denne endringen innebærer at studenter kan sitte skulder ved skulder i forelesningssaler. I Bergen kommune er imidlertid smittetrykket høyere enn nasjonalt, og kommunens smittevernkompetanse mener det fortsatt er behov for at studenter holder avstand i studiesammenheng. Bergen kommune anbefaler derfor studiesteder i Bergen om å opprettholde avstanden mellom studenter og legge til rette for det gjennom å benytte seg av annethvert sete.

 • Det anbefales å ha så mange dører som mulig åpne ved undervisning for å unngå å ta på dørhåndtak/dører. 

 • Ved avslutning av undervisning anbefales det at studentene går ut rad for rad, for å unngå kødannelse. 

 • Til studenter i Bergen blir det også formidlet tiltak fra smittevernoverlegene som det er ønskelig studentene skal ivareta i forbindelse med fadderuken. Her kan du lese brevet fra smittevernoverlegene.

Hurtigtesting i Bergen, Oslo og Kristiansand

 • I Bergen vil det bli mulig å hurtigteste seg for studenter, med tilgjengelige tester på studiestedene til NLA i Sandviken og på Breistein..

 • Ved UiA i Kristiansand blir det mulig å hurtigteste seg i første omgang ut uke 34. I tillegg blir det ordinær korona-testing i kommunens testbil ved UiA 18. - 20. august. 

 • I Oslo har SiO Helse teststasjoner på Blindern (UiO) og Bislet (OsloMet) og tilbyr gratis testing av covid-19 for alle SiO-studenter, ansatte og deres venner og familie.

Undervisning

Her kan du lese mer om rammer for undervisning i høst. 

Informasjon om semesterstart

Informasjon om studiestart er tilgjengelig på studiestartsiden. Informasjon om semesterstart knyttet til hvert studiested, blant annet med informasjon om vaksinering, er plassert her: Bergen, Oslo og Kristiansand.

Det er også mulig å  lese informasjon om koronasituasjonen på denne siden.