Ekstra opptak til bachelor i musikk

Du har fortsatt muligheten til å søke musikkstudier! Vi setter opp et suppleringsopptak på URM og MML med søknadsfrist 29. mai.

Hovedopptaket til bachelor i musikk er fullført, og vi åpner nå suppleringsopptaket på enkelte instrumenter til MML (Musikk, menighet og ledelse) og URM (Utøvende rytmisk musikk).

Det åpnes for søkere på følgende instrumenter:

Gitar (MML og URM)

Trommer (MML og URM)

Vokal (MML)

Blås og stryk (MML og URM)

Søknadsfristen er 29. mai. Klikk her for å lese mer om suppleringsopptaket og opptaksprøven.