HSM jubileumsfeiring: En historie om suksess, verdier og betydning

16. november markerte økonomiutdanningen til NLA, Hauge School of Management, 10-års jubileum!
 
Bilde f.v.: Stephen Affleck Reid, Bruce Dalgaard, Jan Inge Jenssen, Cathrine Borgen og Magne Supphellen, alle med sentrale roller ved HSM.
 

Feiringen foregikk på campus Oslo, hvor Hauge School of Management (HSM) har tilbudt to ulike bachelorprogram siden 2013: bachelor i økonomi og administrasjon, og bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse. I 2021 etablerte høgskolen begge programmene ved campus Kristiansand, og det arbeides for tiden med en mulig utvidelse av studieprogrammene til Bergen.

Attraktive økonomistudier

Jenssen forteller at HSM har vokst siden oppstarten, og har oppnådd en solid posisjon i Oslo. I tillegg har HSM kommet godt i gang i Kristiansand, og den nåværende totale studentmassen anslås til å være omtrent 500 studenter.

- Dette er vi fornøyd med, samtidig som vi også ser fremover mot å bli enda større, smiler han.

Avdelingsleder for HSM, Jan Inge Jenssen, har planer for videre vekst for økonomistudiene.

Jubileumsdagen ble markert med historiske tilbakeblikk og inspirasjonen fra Hans Nielsen Hauges liv og arbeid som lå til grunn for etableringen av økonomistudiene. Bruce Dalgaard, Magne Supphellen (professor) og Truls Liland (stipendiat) bidro alle med ulike perspektiv på økonomistudiene.

Betydningen av etikk

Jenssen vektlegger betydningen av kjerneverdier som kristen etikk, samfunnsansvar og danning inn i økonomistudiene. Han mener det har en tydelig effekt med den sentrale rollen etikk har i studiet, og at dette gir noe i den andre enden:

- Vi ønsker å se ledere som etablerer selskaper og organisasjoner med et annet mål enn status og økonomisk profitt, forklarer han.

Jenssen trekker i tillegg frem mentorprogrammet til HSM som består av frivillige mentorer for studenter på andre studieår. Mentor Helge Josdal, strategisk rådgiver hos Folk kommunikasjon, deler at samtalene med mentorstudentene gir verdifulle refleksjoner, også for ham selv

Helge Josdal mener det er hensiktsmessig med etikk i økonomistudiene.

Irene Ones, produktsjef i NOV, opplever det som svært engasjerende å være mentor, og tror studentene har stor nytteverdi av å lytte til noen som har vært i arbeidslivet noen år.

Irene Ones har et stort engasjement rundt sin rolle som mentor.