Alt du lurer på om høyere utdanning

Blir du også forvirret over alle de ulike utdanningsmulighetene og begrepene som brukes når det er snakk om studier og høyere utdanning? Vi skal prøve å forklare!

Hva menes med høyere utdanning?

Når noen snakker om høyere utdanning, mener de utdanningen du får ved et universitet eller en høgskole etter at du er ferdig med videregående skole og har fått generell studiekompetanse. Personer som tar en slik utdanning, kalles studenter. 

Hva er forskjellen på universitet og høgskole?

Tidligere var studiene ved universitetene kjennetegnet av at de var teoritunge, mens høgskolene hadde tydeligere yrkesutdanninger med fokus på praksis. I dag er det ikke så stor forskjell på et universitet og en høgskole. Man kan få samme utdannelse, får samme akademiske grader (som bachelor og master), og man opparbeider seg studiepoeng og karakterer på samme måte ved de to institusjonstypene.

For noen henger det kanskje igjen at det er mer status å ha utdannelse fra et universitet, men det trenger ikke å vises igjen i kvalitet på utdanningen. I dag kreves det at institusjonen har fire egne doktorgradsprogrammer for å få universitetsakkreditering.

Hvilke ulike utdanningstyper finnes det?

På universitet og høgskoler kan du ta ulike typer utdanninger:

  • Enkeltemne: Et enkeltemne er en del av et studie som du kan ta uten å være student på hele studiet. Et bestått enkeltemne gir deg studiepoeng, og vil i mange tilfeller inngå i et studium om du søker opptak senere. Et enkeltemne kan gi mellom 5 og 30 studiepoeng.
  • Årsstudium: Utdanning på et år. Et årsstudium gir deg 60 studiepoeng, men ingen grad. Etter de fleste årsstudium kan du søke om overflytting til et relevant bachelorprogram hvis du ønsker å fortsette å studere.
  • Bachelor: En bachelorgrad består vanligvis av et treårig studieprogram, som totalt vil gi deg 180 studiepoeng. Dette er en akademisk grad av lavere nivå.  
  • Master: En masterudanning er vanligvis en toårig fordypning innenfor et fagområde, og den bygger på en bachelorgrad. Du får analytiske ferdigheter, og avansert kunnskap innenfor fagområde. Som avslutning på mastergraden leverer studenten en masteroppgave, som er et selvstendig forskningsarbeid. En femårig master gir 300 studiepoeng.
  • Doktorgrad (ph.d.): Doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitet eller høgskole. Vanligvis innebærer en doktorgrad at du forsker på et bestemt tema, og skriver artikler om funnene dine. Som regel tar det tre til fire år å fullføre en doktorgrad.

Hvem kan søke høyere utdanning?

For å søke opptak til studier på universitet eller høgskole kreves det vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier krever også bestemte fagkombinasjoner fra videregående. Disse kravene varierer fra utdanning til utdanning, og oppgis på de ulike studieprogramsidene. Noen studier stiller også karakterkrav.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan realkompetansevurdering være aktuelt. 

Hva er forskjellen på studiepoeng og karakterer?

Utdanningene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng, i samsvar med europeisk standard. Et fulltidsstudium på et år gir 60 studiepoeng, en treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng.

Studentene får karakterer underveis i studiene etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter. I tillegg blir karakteren bestått/ikke bestått gitt ved noen eksamener. 

Slik søker du høyere utdanning

Samordna opptak kan du søke blant 1364 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 494 studier ved 26 fagskoler.

Du kan også søke studier via lokalt opptak direkte til lærestedet. Se studiene ved NLA som søkes via lokalt opptak.

  •  Søke: Du logger inn på Søknadsweb og velger det aktuelle studiet du ønsker å søke på. Også her er søknadsfristen 15. april.

Hva er utveksling?

Utveksling er en mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet. På NLA tilrettelegges det for at alle studieprogrammene skal ha åpning et eller to semester for at studentene kan ta studiepoeng ved en samarbeidsinstitusjon i Europa eller et annet sted i verden. Som regel er dette tredje eller fjerde semester. En forhåndsgodkjenning av emner garanterer at emnene du tar på utveksling vil bli godkjent som en del av din grad ved når du kommer tilbake til Norge.

Les mer om utveksling på NLA Høgskolen her!