Endrede planer for ny campus i Oslo

Etter en samlet vurdering er NLA Høgskolen og Diakonhjemmet enige om å avslutte samarbeidet om planleggingen av en ny campus for NLA.

Skjermbilde 2021-12-02 kl. 23.40.48.png

NLA Høgskolen og Diakonhjemmet har i lengre tid samarbeidet om planleggingen av en ny campus for NLA Høgskolen ved Diakonhjemmet i Oslo, med planlagt innflytting høsten 2024. Samarbeidet om byggeprosjektet har vært svært godt, men for et halvt års tid siden oppsto utfordringer som ingen av partene hadde kontroll over. Disse knytter seg i hovedsak til planlagte utvidelser av sporveisystemet og etablering av ny T-banestasjon i området. De nye omstendighetene har ført til forsinkelser og økt usikkerhet om tidspunktet for og gjennomføringen av byggeplanene.

Etter en samlet vurdering av usikkerheten i lys av foreliggende, relevant informasjon, er partene enige om å avslutte samarbeidet i denne omgang. Dette skjer i minnelighet. Hvis situasjonen skulle endre seg og forholdene igjen ligger til rette for det, er begge parter åpne for å gjenoppta samarbeidet under andre forutsetninger på et senere tidspunkt.  

Ingunn Moser (adm.dir. DnD) og Sigbjørn Sødal (rektor NLA Høgskolen)