Godt i gang med ny campus

Byggeprosessen i Oslo er godt i gang.

Skjermbilde 2020-12-21 kl. 16.22.52.pngIllustrasjonsskisse over campusområdet til Diakonhjemmet og NLA.

I Oslo har NLA Høgskolen et samarbeid med Diakonhjemmet, som er byggherre for NLA. Diakonhjemmet har gjennomført en konkurranse som blant annet omfatter skisse- og forprosjekt for NLA sin del av bygget. Denne konkurranse vant entreprenørselskapet HENT, som har knyttet til seg flere samarbeidspartnere, deriblant det danske arkitektfirmaet Henning Larsen.

Henning Larsen har i desember gjennomført ulike bruker- og oppstartsmøter, og blant annet arbeidet med formålet til bygget i Oslo. I tillegg har arkitekter, sammen med skolepedagoger fra WPS, arbeidet med kvalitetssikring av funksjonsbeskrivelse og romprogrammet.

Sambruk og ivaretakelse av identitet

Bygget vil være på omtrent 20 000 kvadratmeter og det planlegges at NLA skal benytte omtrent 9.000 kvadratmeter av dette arealet. Intensjonen er at alt areal skal være i benyttelse så mye som mulig av tiden.

Det arbeides også med å se på ulike synergier mellom Bergen og Oslo. Selv om dette er to ulike byggeprosjekt, vil det være mulig å ha noe samhandling på tvers av de to campusene som bygges paralellt.

Les også: Vil bli et av Norges smarteste studiebygg.