Respons i store klasser

Mange studenter vegrer seg for å ta ordet i store forsamlinger. På samme tid er det et klart ønske at forelesningene skal være mer studentaktive. Men hvordan kan man engasjere studentene når det er hundrevis i salen? I denne saken presenterer vi fire ulike digitale verktøy du kan bruke for å innhente respons fra dine studenter.

Først en begrepsavklaring: I denne sammenheng har vi valgt å skille mellom respons og tilbakemelding. Respons brukes om å få eller gi løpende feedback til studentene i forelesningstimene. Tilbakemelding brukes om det å gi feedback på innleverte tekster og arbeidskrav og eksamen. Du kan lese mer om digitale verktøy for tilbakemelding her.

Som en samlebetegnelse kan vi kalle alle disse for Student Respons System (SRS)
der den enkelte student kan gi umiddelbart svar til et spørsmål eller en problemstilling fra læreren. Bruk av Student Respons Systems kan være motiverende for læring, det engasjerer og aktiviserer og kan fungere som en tilbakemelding til lærer på hvor godt studentene har oppfattet det som blir undervist.

Google slides - Spør i vei

Spør i vei er en funksjon hos Google slides som lar studentene sende inn spørsmål underveis i forelesningen. Når en "Spør i vei"-sesjon settes i gang, vises det alltid en banner øverst med en kode eller link der du kan skrive inn spørsmål du har til faren leser. Spørsmålene som kommer legges automatisk inn på de siste lysbildene i presentasjonen din. Når du henter fram disse lysbildene kan du kan velge å fremvise spørsmålet som har kommet inn til alle, eller bare svare på spørsmålet uten å vise det fram.

Padlet

Padlet er en digital tavle der studentene kan gå inn på en nettadresse (en url som du lager) og legge inn spørsmål eller gi respons på ting du har bedt om tilbakemelding på i timen. Den egner seg best til relativt korte tekstsvar. Studenten selv velger en overskrift på innlegget eller skriver inn navnet sitt.

Mentimeter

Mentimeter er et annet student responssystem som gir deg tilbakemeldinger sanntid. Mentimeter egner seg til å gi en visuell representasjon av dataen som samles inn. Du kan presentere det som en ordsky, en rangering, ulike diagram m.m. Mentimeter har flere ulike typer Quiz og spørreundersøkelser som gjør at de også egner seg til å hente inn kvantitative data og spørreundersøkelser.

Det er en klar fordel å ha laget spørsmålene du skal stille i en forelesning, på forhånd. Men det er fullt mulig å lage spørsmål underveis i timen også.

Når du har laget klar spørsmål til din økt får du en kode som deles med studentene ( lignende kahoot). Studentene fyller inn koden de får, under Join på www.menti.com

Samtavla

Samtavla er et flott læringsverktøy som har potensialet til å ta klassesamtalen til et nytt nivå fordi hele klassen kan komme med innspill samtidig. Sammen deler og utvikler vi vår forståelse gjennom å samle inn ideer og tanker fra fellesskapet, for så å la disse bli bearbeidet videre individuelt, i grupper eller i plenum. Samtavla består at to hovedelementer. Et chattefelt og et tavlefelt. I chattefeltet kommer (korte) innspillene fra alle deltakerne opp. Videre kan den enkelte student (eller lærer) bygge sitt eget tankekart, disposisjon, venndiagram og lignende i tavlefeltet.

Ved hjelp av storskjerm eller prosjektor kan læreren dele både chattefelt og sitt tavlefelt. Det gir gode muligheter for å modellere hvordan en jobber med verktøyet eller til å bruke noen av innspillene til felles debatt eller refleksjon.

Lærerne legger inn spørsmål eller påstander i forkant av undervisingsøkten. Studentene logger seg så på Samtavla.no gjennom en pinkode.