4ARR300 Arrangering III

Alle versjoner:
4ARR300 (2024—2025)
4ARR300 (2023—2024)
4ARR300 (2022—2023)
4ARR300 (2021—2022)
4ARR300 (2020—2021)
4ARR300 (2019—2020)
4ARR300 (2018—2019)
4ARR300 (2017—2018)

Emnekode: 4ARR300

Emnenavn: Arrangering III

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til et av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Emnet bygger på Arrangering I og II og koralharmonisering. Det er mulig å gjennomføre Arrangering IV uten å ha bestått Arrangering III.

Læringsutbytte

Kunnskap

            Studenten har:

 • kunnskap om hvordan man instrumenterer for strykeinstrumenter
 • kunnskap om strykeinstrumentenes egenart

Ferdigheter

            Studenten kan:

 • arrangere for strykekvartett
 • lese og skrive partiturer
 • fremvise stilforståelse

Generell kompetanse

            Studenten har:

 • utviklet bevissthet rundt sin personlige stil og uttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Innlevering av en transkripsjonsoppgave.
 • Innlevering av tre oppgaver, der studenten velger arrangement eller komposisjon.
 • Gjennomspilling av en av de tre arrangeringsoppgavene før eksamen. Obligatorisk fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen i arrangering eller komponering for strykekvartett.   Varighet for hjemmeoppgaven: 3 dager.
 • Oppgaven fremføres av strykekvartett, der studenten selv ikke deltar. Obligatorisk fremmeøte.

Som støtte for sensors vurdering, blir studentens produkt fremført. Studenten skal til fremføringen medbringe stemmeutskrifter til hvert av instrumentene og et partitur.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

X