4ARR300 Arrangering III

Alle versjoner:
4ARR300 (2024—2025)
4ARR300 (2023—2024)
4ARR300 (2022—2023)
4ARR300 (2021—2022)
4ARR300 (2020—2021)
4ARR300 (2019—2020)
4ARR300 (2018—2019)
4ARR300 (2017—2018)

Emnekode: 4ARR300

Emnenavn: Arrangering III

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til et av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Emnet bygger på 4MAR150 Arrangering I og II og 4KOS102 Koralharmonisering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan man instrumenterer for strykeinstrumenter
 • kunnskap om strykeinstrumentenes egenart

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arrangere for strykekvartett
 • lese og skrive partiturer
 • fremvise stilforståelse

Generell kompetanse

Studenten har:

 • utviklet bevissthet rundt sin personlige stil og uttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Innlevering av en transkripsjonsoppgave.
 • Innlevering av tre oppgaver, der studenten velger arrangement eller komposisjon.
 • Gjennomspilling av en av de tre arrangeringsoppgavene før eksamen. Obligatorisk fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig/praktisk eksamen

Studenten får en oppgave 3 dager før eksamen. Besvarelsen fremføres av en strykekvartett på eksamensdato. Studenten skal møte til gjennomspillingen med 3 eksemplarer av partituret og stemmeutskrifter til alle instrumentene. Det settes av 5 minutter etter gjennomspilling til spørsmål og kommentarer fra sensor hvor kandidaten gis anledning til å begrunne valg i besvarelsen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei