4ARR300 Arrangering III

Alle versjoner:
4ARR300 (2024—2025)
4ARR300 (2023—2024)
4ARR300 (2022—2023)
4ARR300 (2021—2022)
4ARR300 (2020—2021)
4ARR300 (2019—2020)
4ARR300 (2018—2019)
4ARR300 (2017—2018)

Emnekode: 4ARR300

Emnenavn: Arrangering III

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til et av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Innledning

Emnet bygger på 4MAR150 Arrangering I og II og 4KOS102 Koralharmonisering. Det er mulig å gjennomføre Arrangering IV uten å ha bestått Arrangering III.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan man instrumenterer for strykeinstrumenter
 • kunnskap om strykeinstrumentenes egenart

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arrangere for strykekvartett
 • lese og skrive partiturer
 • fremvise stilforståelse

Generell kompetanse

Studenten har:

 • utviklet bevissthet rundt sin personlige stil og uttrykk

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppetimer i ett semester.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Innlevering av en transkripsjonsoppgave.
 • Innlevering av tre oppgaver, der studenten velger arrangement eller komposisjon.
 • Gjennomspilling av en av de tre arrangeringsoppgavene før eksamen. Obligatorisk fremmøte.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen i arrangering eller komponering for strykekvartett.   Varighet for hjemmeoppgaven: 3 dager.
 • Oppgaven fremføres av strykekvartett, der studenten selv ikke deltar. Obligatorisk fremmeøte.

Som støtte for sensors vurdering, blir studentens produkt fremført. Studenten skal til fremføringen medbringe stemmeutskrifter til hvert av instrumentene og et partitur.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei