Hovedinstrument III

Emnekode: 4MHI300

Emnenavn: Hovedinstrument III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.  

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.  

Innledning

Emnet bygger på hovedinstrument II (URM).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

– har kunnskap om planlegging, innstudering og gjennomføring av ulike konserter.

– har en bredere kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk

– har kunnskap om improvisasjons- strategier og teori

– har bred ensemblekunnskap

– har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner

– har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

– kan et bredt og allsidig repertoar

– behersker prima vista - spill

– kan improvisere innenfor ulike stilarter

– kan være med å prege ulike ensembler

– behersker et repertoar bestående av flere sjangere

– kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

– har utviklet en dypere identitet som musiker

– har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform

– har en større bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

– repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer

– studentene finner sammen i band i samarbeid med skolen

– dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret.

Interpretasjon (rytmisk) inngår som et arbeidskrav i dette emnet. Hver enkelt student presenterer musikkstykker på min. 2 interpretasjoner i løpet av skoleåret. Interpretasjonen foregår sammen med MML4

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
  •  Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
  • Deltagelse på minimum en interpretasjon i semesteret.
  • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

– Avsluttende eksamen i form av en konsert.

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter.

Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.

Alle versjoner