4MHI300 Hovedinstrument III

Alle versjoner:
4MHI300 (2024—2025)
4MHI300 (2023—2024)
4MHI300 (2022—2023)
4MHI300 (2021—2022)
4MHI300 (2020—2021)
4MHI300 (2019—2020)
4MHI300 (2018—2019)
4MHI300 (2017—2018)

Emnekode: 4MHI300

Emnenavn: Hovedinstrument III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.  

Innledning

Emnet bygger på hovedinstrument II (URM).

Læringsutbytte

 Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om planlegging, innstudering og gjennomføring av ulike konserter.
 • har en bredere kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har bred ensemblekunnskap
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

 • kan et bredt og allsidig repertoar
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en dypere identitet som musiker
 • har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform
 • har en større bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

Hovedinstrument: 20 timer à 45 minutter fordelt over to semester med instrumentallærer.

Interpretasjon (rytmisk) inngår som et arbeidskrav i dette emne. Det blir undervist som 4 timers bolk hver uke gjennom hele studieåret sammen med alle studenter på avdelingen.

Samspill: Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

Repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer.

Skolen setter sammen band.

To hoved-fordypninger

Arbeids og undervisningsformer

Hoved-instrument- under-visning/

mentoring

Samspill/

Låt-skriving i gruppe

Interpret

4 timer alle musikk-studenter/

2 timer oppspill studio med Låtskriving/ Produksjon

Semester-prosjekt/

Skrivecamp på tvers av hoved-fordypninger og med andre

Institusjoner

Hoved-instrument

20 timer

40 timer

60 timer

70 timer

Låtskriving/

Produksjon

Vi ønsker å ta inn det mangfold av utøvere man møter ute i samfunnet. Dette gjør at vi har delt opp Hovedinstrumentundervisningen i to kategorier: Hovedinstrument og Låtskriving/Produksjon.

Hovedinstrument har mest fokus på hovedinstrumentet, men kan og inneholde låtskriving.

Låtskriving/Produksjon har mest fokus på låtskriving og/eller produksjon, men kan også inneholde hovedinstrument. Her vil samspillundervisningen være tradisjonell og/eller mer rettet mot låtskriving i grupper og de ulike rollene som trengs i et godt team. Interpret undervisningen deles mellom sammen med alle musikkstudenter og oppspill i studio for alle med låtskriving/produksjon.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 •  Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Deltagelse på minimum en interpretasjon i semesteret.
 • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Eksamenskonsert

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamenskonserten vurderes til bestått/ ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei