4MHI300 Hovedinstrument III

Alle versjoner:
4MHI300 (2024—2025)
4MHI300 (2023—2024)
4MHI300 (2022—2023)
4MHI300 (2021—2022)
4MHI300 (2020—2021)
4MHI300 (2019—2020)
4MHI300 (2018—2019)
4MHI300 (2017—2018)

Emnekode: 4MHI300

Emnenavn: Hovedinstrument III

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet bygger på 4MHI200 Hovedinstrument II.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om planlegging, innstudering og gjennomføring av ulike konserter.
 • har en bredere kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har bred ensemblekunnskap
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

 • kan et bredt og allsidig repertoar
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • behersker et repertoar bestående av flere sjangere
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en dypere identitet som musiker
 • har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform
 • har en større bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

To hovedfordypninger:

1. Tradisjonelt hovedinstrument:

16 timer - hovedinstrument undervisning (8 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.)

60 timer - interpret - 4 timer i uka for alle studenter

70 timer - semesterprosjekt

Alle instrumentgrupper har instrumentforum i tillegg til undervisning i hovedinstrument. Omfang og antall samlinger bestemmes av emneansvarlig etter gruppens størrelse og behov.

2. Låtskriving/produksjon som hovedinstrument

20 timer - mentoring

40 timer - låtskriving i gruppe

60 timer - 2 timer oppspill i uka i studio med låtskriving/produksjon

70 timer - skrivecamp på tvers av hovedfordypninger

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Deltagelse på minimum én interpretasjon i semesteret.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport
 • Eksamenskonsert

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle tre årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått/ ikke bestått.

Eksamenskonserten vurderes til bestått/ ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle tre årene.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste