Låtskriving

Emnekode: 4MLS150

Emnenavn: Låtskriving

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving.

Valgemne i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

Emnet er et praktisk studie i låtskriving innenfor rytmisk musikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om verktøy og virkemidler som er brukt
 • har kjennskap til ulike teknikker for å skrive tekster
 • har kunnskap om bransjen og virke som låtskriver

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske teknikker for tekstskriving
 • skrive tekst og melodi med besifring
 • skrive i gruppe sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha identitet som låtskriver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstimer i begge semestre med lærer.

Skolen deler opp i grupper.

Veiledning.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Innlevering av 4 sanger, bestående av tekst og melodi med besifring.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeoppgave og fremføring. Oppgaven består i å skrive en sang. Denne leveres som enten:

A)    Note med melodi, tekst og besifring

Eller:

B)    Tekst, besifring og lydfil

Varighet 2 døgn.

Studenten skal etter dette fremføre sangen –live–, enten ved at studenten akkompagneres av andre musikere, eller ved at studenten akkompagnerer seg selv med et instrument eller singback.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Stolpe, Andrea: Popular Lyric Writing: 10 Steps to Effective Storytelling, s. 1-164. Berklee Press, 2007

Tilleggslitteratur:

Molde, Audun: Akkordboka, s.9-98. Norsk noteservice, 2013.

Alle versjoner