4MLS150 Låtskriving

Alle versjoner:
4MLS150 (2024—2025)
4MLS150 (2023—2024)
4MLS150 (2022—2023)
4MLS150 (2021—2022)
4MLS150 (2020—2021)
4MLS150 (2019—2020)
4MLS150 (2018—2019)
4MLS150 (2017—2018)

Emnekode: 4MLS150

Emnenavn: Låtskriving

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til årstudium i utøvende musikk med låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årstudium i utøvende musikk med låtskriving.

Innledning

Emnet er et praktisk studium i låtskriving innenfor rytmisk musikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om verktøy og virkemidler som er brukt
  • har kjennskap til ulike teknikker for å skrive tekster
  • har kunnskap om bransjen og virke som låtskriver

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske teknikker for tekstskriving
  • skrive tekst og melodi med besifring
  • skrive i gruppe sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • ha identitet som låtskriver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstimer i begge semestre med lærer.

Skolen deler opp i grupper.

Veiledning.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
  • Innlevering av 4 sanger, bestående av tekst og melodi med besifring.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • Hjemmeoppgave og fremføring. Oppgaven består i å skrive en sang. Denne leveres som enten:

            A)    Note med melodi, tekst og besifring

           Eller:

           B)    Tekst, besifring og lydfil

Varighet 2 døgn.

Studenten skal etter dette fremføre sangen live, enten ved at studenten akkompagneres av andre musikere, eller ved at studenten akkompagnerer seg selv med et instrument eller singback.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei