4MLS150 Låtskriving

Alle versjoner:
4MLS150 (2024—2025)
4MLS150 (2023—2024)
4MLS150 (2022—2023)
4MLS150 (2021—2022)
4MLS150 (2020—2021)
4MLS150 (2019—2020)
4MLS150 (2018—2019)
4MLS150 (2017—2018)

Emnekode: 4MLS150

Emnenavn: Låtskriving

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving.

Valgemne i bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Innledning

Emnet er et praktisk studium i låtskriving innenfor rytmisk musikk

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om verktøy og virkemidler som er brukt
 • har kjennskap til ulike teknikker for å skrive tekster
 • har kunnskap om bransjen og virke som låtskriver

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske teknikker for tekstskriving
 • skrive tekst og melodi med besifring
 • skrive i gruppe sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha identitet som låtskriver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstimer i begge semestre med lærer.

Skolen deler opp i grupper.

Veiledning.

Arbeidsomfang

250-300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Innlevering av 4 sanger, bestående av tekst og melodi med besifring.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeoppgave og fremføring. Oppgaven består i å skrive en sang. Denne leveres som enten:

            A)    Note med melodi, tekst og besifring

           Eller:

           B)    Tekst, besifring og lydfil

Varighet 2 døgn.

Studenten skal etter dette fremføre sangen –live–, enten ved at studenten akkompagneres av andre musikere, eller ved at studenten akkompagnerer seg selv med et instrument eller singback.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.