4LIHY300 Liturgikk og hymnologi

Alle versjoner:
4LIHY300 (2022—2023)
4LIHY300 (2021—2022)
4LIHY300 (2020—2021)
4LIHY300 (2019—2020)
4LIHY300 (2018—2019)
4LIHY300 (2017—2018)

Emnekode: 4LIHY300

Emnenavn: Liturgikk og hymnologi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan gjøre rede for:

 • liturgiens historie og utvikling
 • dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • liturgiens begrunnelse og innhold
 • Den norske kirkes høymesse, oppbygning og dramaturgi
 • alternative gudstjenesteformer og liturgier, herunder arbeid med ungdom og gudstjeneste
 • eksempler på liturgifornyelse og reformarbeid
 • kirkemusikkens teologiske grunnlag og gudstjenestelige funksjon
 • elementære prinsipper for resitasjon, vekselsang og tidebønn
 • den kristne sangtradisjonenes historie, utvikling, praksis, form og funksjon

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjøre rede for

 • bibelske salmer og cantica
 • ulike salme- og sangtradisjoner
 • gospelhistorie
 • nyere lovsangstradisjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle forståelse av for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • Studenten skal utvikle forståelse og respekt for ulike vesteuropeiske hymnologiske tradisjoner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige forelesninger og praktiske øvelser i høstsemesteret.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Innlevering av oppgaver.
 • Gjennomføring av en kortgudstjeneste på 15 minutter i grupper på 2-3 studenter
 • Gjennomføring av praktiske oppgaver

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %.)

Innhold for eksamen: Oppgaver i både hymnologi og liturgikk.

Vekting av eksamens to deler: Hver del teller 50 %. Begge må være bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur for Liturgikk

Balsnes, A. H. m.fl. (red.). Gudstjeneste à la carte, (2015) Verbum akademisk, Oslo. Følgende artikler:

 • Christoffersen, J. T. Kap. 2.1:Sammen for Guds ansikt. Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet, 22 s.
 • Nelson, K. Kap. 3.2: 3.2 Ny liturgisk musikk for Den norske kirke - tekstrelatert sangbart og slitesterkt, 18 s.
 • Balsnes, A. H. Kap. 4.3: Musikk for menigmann? Liturgisk musikk i spenningen mellom folkekirke og trosfellesskap, 20 s.

Hellemo, G. (red.). Gudstjeneste på ny, (2014) Universitetsforlaget, Oslo. Følgende artikler:

            * Hellemo, G. Liturgisk teologi for Den norske kirke, 19 s.        

Holter, S. W. Kom tilbe med fryd, (2008) Solum forlag, Oslo. Følgende kapitler:

 • Kap. II - Prinsipiell liturgikk, 11 s.
 • Kap. III - Gudstjenesten, 1a-d+g (untatt:1.a.iii, 1.b.ii, 1.c.iv, ), 30 s.
 • Kap. IV - Kirkeåret, 30s.

Kirkerådet, Den norske kirke. Gudstjenestebok for Den norske kirke, (2011) Eide Forlag AS, Stavanger.

 • Kap. 2: Ordning for hovedgudstjeneste, 27 s.
 • Kap. 6: Gudstjenesten: Hellig handling, hellig tid, hellig rom, 24 s.

Stoff fra faglærer lagt ut på Canvas*= kompendium

Litteratur for Hymnologi

Holter, S. W. Finnes det en kristen musikk?. Internett: http://home.hib.no/ansatte/tto/KREL-web/TT/SWHolter.htm

Holter, S. W. Kom tilbe med fryd, (2008) Solum forlag, Oslo. Følgende kapitler:

                Kap. VII - Hymnologi, 113 s.

*Music, D. W., Price, M. A Survey of Christian Hymnody, s. 35-45, 52-63, 113-121, (1999) Hope Publishing Company, Carol Stream

*Westermeyer, P. Te deum, The Church and Music, s. 36-45, 50-63, 84-101, (1998) Forstress Press, Minneapolis, MN

Stoff fra faglærer lagt ut på Canvas

Supplerende litteratur

*Abbington, J. Let Mt. Zion Rejoice!, s. 56-94, (2001) Valley Forge

*Dowley, T. Christian Music - A Global History, s. 36-45, 50-63, 84-101, (2011) Oxford

*Johnson, B. R., Boyer, H. C. We'll understand It Better By & By, s. 53-78, 141-163, 309-328 (1992) Washington

Saulnier, D. Gregorian Chant. (2009) Paraclete Press, Brewster, MA

*Sjögren, P. O. Kyrkans lovsång. s. 126-135 (1974) Stockholm

*White, J. F. Introduction to Christian music, s. 111-129 (2001) Nashville

*= kompendium

Antall sider liturgikk/hymnologi: ca.300

           

 

 

           

 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall sider liturgikk/hymnologi: 193/242