4LIHY300 Liturgikk og hymnologi

Alle versjoner:
4LIHY300 (2022—2023)
4LIHY300 (2021—2022)
4LIHY300 (2020—2021)
4LIHY300 (2019—2020)
4LIHY300 (2018—2019)
4LIHY300 (2017—2018)

Emnekode: 4LIHY300

Emnenavn: Liturgikk og hymnologi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i musikk, menighet og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for:

 • liturgiens historie og utvikling
 • dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • liturgiens begrunnelse og innhold
 • Den norske kirkes høymesse, oppbygning og dramaturgi
 • alternative gudstjenesteformer og liturgier, herunder arbeid med ungdom og gudstjeneste
 • eksempler på liturgifornyelse og reformarbeid
 • kirkemusikkens teologiske grunnlag og gudstjenestelige funksjon
 • elementære prinsipper for resitasjon, vekselsang og tidebønn
 • den kristne sangtradisjonenes historie, utvikling, praksis, form og funksjon

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjøre rede for

 • bibelske salmer og cantica
 • ulike salme- og sangtradisjoner
 • gospelhistorie
 • nyere lovsangstradisjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle forståelse av for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • Studenten skal utvikle forståelse og respekt for ulike vesteuropeiske hymnologiske tradisjoner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige forelesninger og praktiske øvelser i høstsemesteret.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Innlevering av oppgaver.
 • Gjennomføring av en kortgudstjeneste på 15 minutter i grupper på 2-3 studenter
 • Gjennomføring av praktiske oppgaver

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %.)

Innhold for eksamen: Oppgaver i både hymnologi og liturgikk.

Vekting av eksamens to deler: Hver del teller 50 %. Begge må være bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei