4MHI101 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4MHI101 (2024—2025)
4MHI101 (2023—2024)
4MHI101 (2022—2023)
4MHI101 (2021—2022)
4MHI101 (2020—2021)
4MHI101 (2019—2020)

Emnekode: 4MHI101

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studeikompetanse. Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM) eller årsstudium i utøvende rytmisk korledelse (URK).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk og årsenhet i utøvende rytmisk korledelse.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

       Studenten:

 • kan redegjøre for ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om innstudering- og øvingsmetoder
 • kjenner til et allsidig repertoar
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • har kunnskap om hvordan skape egen musikalsk identitet

Ferdigheter

          Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk. for URK gjelder dette både egen stemme, piano og direksjonsteknikk,
 • har utviklet stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan fremføre et improvisert musikkstykke i gruppe (A),egenskrevet musikk (B)

Generell kompetanse

        Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

22 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.*

Samspill:

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret. For URK vil timene være fordelt mellom å delta i rytmisk vokalgrupper til ledelse av kor.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter sammen band/ensembler
 • kurs i mikrofonbruk og bruk av enkel PA

Identitetsverktøy:

A: Improvisasjon i gruppe, 20 timer

B: Låtskriving i gruppe, 20 timer

Studenten velger enten A eller B.

* For URM1 og URK1 vil vokal- og korlederundervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning og tilsvarende annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Være delaktig på minimum en konsert hvert semester med samspillband, for URK vil det være vokalgruppe (varighet 20 min.).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport  vurderes til  bestått/ ikke bestått.  

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.