4MHI101 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4MHI101 (2024—2025)
4MHI101 (2023—2024)
4MHI101 (2022—2023)
4MHI101 (2021—2022)
4MHI101 (2020—2021)
4MHI101 (2019—2020)

Emnekode: 4MHI101

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studeikompetanse. Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM) eller årsstudium i utøvende rytmisk korledelse (URK).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk og årsenhet i utøvende rytmisk korledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

       Studenten:

 • kan redegjøre for ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om innstudering- og øvingsmetoder
 • kjenner til et allsidig repertoar
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • har kunnskap om hvordan skape egen musikalsk identitet

Ferdigheter

          Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk. for URK gjelder dette både egen stemme, piano og direksjonsteknikk,
 • har utviklet stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan fremføre et improvisert musikkstykke i gruppe (A),egenskrevet musikk (B)

Generell kompetanse

        Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning: 22 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.

Interpretasjon (rytmisk) inngår som et arbeidskrav i dette emne. Det blir undervist som 4 timers bolk hver uke gjennom hele studieåret sammen med alle studenter på avdelingen.

Samspill: Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele studieåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • skolen setter sammen band

To hoved-fordypning-er

Arbeids og undervisningsformer

Hovedinstrument- undervisning/mentoring

Samspill/

låtskriving i gruppe

Interpret

4 timer alle musikk-studenter

2 timer oppspill studio med låtskriving/produksjon

Semesterprosjekt/skrivecamp på tvers av hoved-fordypninger og med andre institusjoner

Hoved-instrument

20 timer

40 timer

60 timer

70 timer

Låtskriving/

Produksjon


*Studenter fra UML tar Metodisk samspill (5sp) som valgemne.

Vi ønsker å ta inn det mangfold av utøvere man møter ute i samfunnet. Dette gjør at vi har delt opp Hovedinstrumentundervisningen i to kategorier: Hovedinstrument og Låtskriving/Produksjon eventuelt Artist.

Hovedinstrument har mest fokus på hovedinstrumentet, men kan og inneholde låtskriving.

Låtskriving/Produksjon har mest fokus på låtskriving og/eller produksjon, men kan også inneholde hovedinstrument. I kategorien hovedinstrument vil samspillundervisningen være i band. I kategorien Låtskriving/produksjon evt. Artist vil samspillundervisningen deles opp i tradisjonell og/eller mer rettet mot låtskriving i grupper og de ulike rollene som trengs i et godt team. Interpret undervisningen deles mellom sammen med alle musikkstudenter og oppspill i studio for alle med Låtskriving/Produksjon evt. Artist.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspillundervisning og tilsvarende annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Være delaktig på minimum en konsert hvert semester med samspillband, for URK vil det være vokalgruppe (varighet 20 min.).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport  vurderes til  bestått/ ikke bestått.  

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.