4MHI101 Hovedinstrument I

Alle versjoner:
4MHI101 (2024—2025)
4MHI101 (2023—2024)
4MHI101 (2022—2023)
4MHI101 (2021—2022)
4MHI101 (2020—2021)
4MHI101 (2019—2020)

Emnekode: 4MHI101

Emnenavn: Hovedinstrument I

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kan redegjøre for ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om innstudering- og øvingsmetoder
 • kjenner til et allsidig repertoar
 • har kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • har kunnskap om hvordan skape egen musikalsk identitet

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet teknisk. for URK gjelder dette både egen stemme, piano og direksjonsteknikk,
 • har utviklet stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan fungere i ulike ensembler
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • kan improvisere variasjoner i et samspill
 • kan fremføre et improvisert musikkstykke i gruppe (A), egenskrevet musikk (B)

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har respekt for medspillere

Arbeids- og undervisningsformer

16 timer - hovedinstrument undervisning (8 timer à 45 minutter over to semester med instrumentallærer.)*

40 timer - samspill

60 timer - interpret - 4 timer i uka for alle bachelorstudenter

70 timer - Identitetsverktøy: improvisasjon i gruppe og låtskriving i gruppe

*For studenter med vokal som hovedinstrument vil undervisningen foregå i en kombinasjon av mesterklasser og individuell veiledning.

Alle instrumentgrupper har instrumentforum i tillegg til undervisning i hovedinstrument. Omfang og antall samlinger bestemmes av emneansvarlig etter gruppens størrelse og behov.

Arbeidsomfang

800-900 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Minimum 80% fremmøte.
 • Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Tilstedeværelse på samspillundervisning og tilsvarende annen tilrettelagt samspillsundervisning.
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon.
 • Være delaktig på minimum én konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått/ ikke bestått.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.