3JO111 Journalistikk 1

Alle versjoner:
3JO111 (2024—2025)
3JO111 (2023—2024)
3JO111 (2022—2023)
3JO111 (2021—2022)
3JO111 (2020—2021)
3JO111 (2019—2020)
3JO111 (2018—2019)
3JO111 (2017—2018)

Emnekode: 3JO111

Emnenavn: Journalistikk 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til bachelorstudiet i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 2, 3 og 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistikkens grunnlag og grunnleggende arbeidsmetoder 
 • har kjennskap til kildearbeid i journalistikken 
 • har kunnskap om skriveregler og normer for godt mediespråk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke ulike journalistiske metoder alene og i samarbeid med andre 
 • kan lage enkle tv-saker og artikler for nettavis i en redaksjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse av journalistrollen

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i journalistisk teori og metode. Dette inkluderer journalistikkens samfunnsoppdrag, nyhetskriterier, kildekritikk, observasjon, intervjuteknikk, etikk, språk og utforming. 

Studentene får et praktisk møte med journalistikken gjennom internt redaksjonsarbeid. Studentene skriver enkle nyhetssaker og lager enkle TV-reportasjer tilpasset nettavis.

Arbeids- og undervisningsformer

For å oppnå læringsutbyttene legges undervisningen opp som veksling mellom forelesninger, gruppeseminar og praktiske oppgaver. 

Arbeidskravene blir satt opp som ukentlige prøver/innleveringer.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Observasjonsoppgave (300 ord) 
 • Prøve i pressespråk (45 minutter) 
 • Enkel tekstanalyse (500-1000 ord) 

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Digital skoleeksamen (4 t)

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i to uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO106

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.