3JO111 Journalistikk 1

Alle versjoner:
3JO111 (2024—2025)
3JO111 (2023—2024)
3JO111 (2022—2023)
3JO111 (2021—2022)
3JO111 (2020—2021)
3JO111 (2019—2020)
3JO111 (2018—2019)
3JO111 (2017—2018)

Emnekode: 3JO111

Emnenavn: Journalistikk 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til bachelorstudiet i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er i hovedsak praktisk og yrkesrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 2 (3JO112).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistikkens grunnlag
 • har kunnskap om grunnleggende journalistiske metoder og kildearbeid
 • har kunnskap om skriveregler og normer for godt mediespråk

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke ulike journalistiske metoder
 • kan lage enkle tv-saker og artikler

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse av journalistrollen

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i journalistisk teori og metode. Dette inkluderer journalistikkens samfunnsoppdrag, nyhetskriterier, kildekritikk, observasjon, intervjuteknikk, etikk, språk og utforming. Studentene får et praktisk møte med journalistikken gjennom internt redaksjonsarbeid, hvor de lager enkle saker til TV og nett.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet er studentaktiv og veksler mellom forelesninger og praktiske oppgaver.

Arbeidskravene blir satt opp som prøver eller innleveringer underveis.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å ta eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Observasjonsoppgave (300 ord)
 • Prøve i pressespråk (45 minutter)
 • Enkel tekstanalyse (500-1000 ord)

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Digital skoleeksamen (4 t)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i to uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO106

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste