3JO113 Journalistikk 3

Alle versjoner:
3JO113 (2024—2025)
3JO113 (2023—2024)
3JO113 (2022—2023)
3JO113 (2021—2022)
3JO113 (2020—2021)
3JO113 (2019—2020)
3JO113 (2018—2019)
3JO113 (2017—2018)

Emnekode: 3JO113

Emnenavn: Journalistikk 3

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Gjennomført 3JO111 og 112

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til journalistikkens grunnlag og arbeidsmetoder 
 • har kunnskap om kildearbeid og intervjuteknikk
 • har kunnskap om brukerinvolvering

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistiske saker fra idé til ferdig produkt 
 • kan lage journalistiske saker som kombinerer flere typer medieinnhold
 • kan bruke grunnleggende verktøy for avispresentasjon 
 • kan grunnleggende verktøy for radioproduksjon 
 • har et godt mediespråk
 • har grunnleggende ferdigheter i å utnytte brukerinvolvering i den journalistiske prosessen

Generell kompetanse

Studenten

 • viser idérikdom  
 • forstår det journalistiske samfunnsoppdraget og handler ut fra det

Innhold

Studentene videreutvikler sine journalistiske ferdigheter og kompetansen fra Journalistikk 1 og 2. Arbeidsprosessene blir grundigere og mer effektive, og de ferdige produktene holder et høyere faglig nivå. Studentene får også en innføring i radioproduksjon.  

Studentene trenes i å finne riktig utforming og medietype for ulike saker, og utfordres til å kombinere ulike innholdselementer på en hensiktsmessig måte. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom intern praksis der studentene i hovedsak publiserer for nettavis.  

Studentene blir utfordret til å bruke sosiale medier som del av det journalistiske arbeidet, men også å tenke kritisk på hvordan sosiale medier påvirker journalistikken.  

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studentene deltar i en intern redaksjonell praksis. Intern praksis gjennomføres på en måte som skal ligne på en reell arbeidssituasjon. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger.    Øvrig undervisning gis i forelesninger ogworkshops. Det gis også praktiske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden
 • Et gitt antall journalistiske saker. Se spesifikasjon i undervisningsplan/manual 

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Journalistisk prosjekt (1 ukes arbeid) 

Prosjektet skal være et arbeid som skal kunne publiseres i en nettavis. Innholdet skal være multimodalt. Krav til oppgaven spesifiseres nærmere i manual. 

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO114.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i 4 til 5 uker.

Studiepoengreduksjon

5 sp for 3JO109A/B, 3JO107A/B

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.