3JO113 Journalistikk 3

Alle versjoner:
3JO113 (2024—2025)
3JO113 (2023—2024)
3JO113 (2022—2023)
3JO113 (2021—2022)
3JO113 (2020—2021)
3JO113 (2019—2020)
3JO113 (2018—2019)
3JO113 (2017—2018)

Emnekode: 3JO113

Emnenavn: Journalistikk 3

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Gjennomført Journalistikk 1 (3JO111) og Journalistikk 2 (3JO112).

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er praktisk og yrkesrettet. Journalistikk 3 må gjennomføres for at studenten skal kunne gå videre til Journalistikk 4 (3JO214), som til slutt kvalifiserer til ekstern journalistisk praksis (3JO220).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om kildearbeid og intervjuteknikk.
  • har kunnskap om normer for godt skriftlig og muntlig mediespråk.

Ferdigheter

Studenten

  • kan lage journalistiske saker fra idé til ferdig produkt.
  • behersker mediespråk, med særlig fokus på skriftspråket.
  • kan kombinere ulike modaliteter (skrift, foto, video, lyd) på en hensiktsmessig måte.

Generell kompetanse

Studenten

  • viser idérikdom og produktivitet.
  • forstår det journalistiske samfunnsoppdraget og kan handle ut fra det.

Innhold

Studentene videreutvikler sine journalistiske ferdigheter og kompetansen fra Journalistikk 1 og 2, nå med særlig fokus på skriftlig formidling/språk/tekst. Arbeidsprosessene blir grundigere og mer effektive, og de ferdige produktene holder et høyere faglig nivå.

Studentene trenes i å kombinere ulike modaliteter (skrift, foto, video, lyd) på en hensiktsmessig måte.

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av emnet blir gjennomført ved at studentene har intern redaksjonell praksis. Her lager studentene i hovedsak nettavis. Øvrig undervisning gis i form av forelesninger og workshops.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å ta eksamen i emnet:

  • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
  • Et gitt antall journalistiske saker. Se spesifikasjon i undervisningsplan/manual.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Journalistisk prosjekt (1 ukes arbeid) 

Prosjektet skal være et arbeid som skal kunne publiseres i en nettavis. Innholdet skal være multimodalt. Krav til oppgaven spesifiseres nærmere i manual. 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på Journalistikk 4 (3JO214).

Praksis

Intern redaksjonspraksis i 4 til 5 uker.

Studiepoengreduksjon

5 sp for 3JO109A/B, 3JO107A/B.

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.