4MLS100 Låtskriving i gruppe

Alle versjoner:
4MLS100 (2024—2025)
4MLS100 (2023—2024)
4MLS100 (2022—2023)
4MLS100 (2020—2021)
4MLS100 (2019—2020)
4MLS100 (2018—2019)
4MLS100 (2017—2018)

Emnekode: 4MLS100

Emnenavn: Låtskriving i gruppe

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Valemne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet er et praktisk studie i låtskriving innenfor rytmisk musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om verktøy og virkemidler som er brukt
  • har kjennskap til ulike teknikker for å skrive tekster
  • har kunnskap om bransjen og virke som låtskriver

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske teknikker for tekstskriving
  • skrive tekst og melodi med besifring
  • skrive i gruppe sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • ha identitet som låtskriver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstimer i begge semestre med lærer.

Skolen deler opp i grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
  • Innlevering av 4 sanger, bestående av tekst og melodi med besifring.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Hjemmeoppgave og fremføring. Oppgaven består i å skrive en sang. Denne leveres som enten:

               A) Note med melodi, tekst og besifring

                  Eller:

              B)    Tekst, besifring og lydfil

Varighet 2 døgn.

Studenten skal etter dette fremføre sangen "live", enten ved at studenten akkompagneres av andre musikere, eller ved at studenten akkompagnerer seg selv med et instrument eller singback.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finnes her.