4MLS100 Låtskriving i gruppe

Alle versjoner:
4MLS100 (2024—2025)
4MLS100 (2023—2024)
4MLS100 (2022—2023)
4MLS100 (2020—2021)
4MLS100 (2019—2020)
4MLS100 (2018—2019)
4MLS100 (2017—2018)

Emnekode: 4MLS100

Emnenavn: Låtskriving i gruppe

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet er et praktisk studie i låtskriving innenfor rytmisk musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om verktøy og virkemidler som er brukt
  • har kjennskap til ulike teknikker for å skrive tekster
  • har kunnskap om bransjen og virke som låtskriver

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske teknikker for tekstskriving
  • skrive tekst og melodi med besifring
  • skrive i gruppe sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • ha identitet som låtskriver

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstimer i begge semestre med lærer.

Skolen deler opp i grupper.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

  • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte.
  • Innlevering av 4 sanger, bestående av tekst og melodi med besifring.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

 Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Hjemmeoppgave og fremføring. Oppgaven består i å skrive en sang. Denne leveres som enten:

               A) Note med melodi, tekst og besifring

                  Eller:

              B)    Tekst, besifring og lydfil

Varighet 2 døgn.

Studenten skal etter dette fremføre sangen "live", enten ved at studenten akkompagneres av andre musikere, eller ved at studenten akkompagnerer seg selv med et instrument eller singback.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei