Overflytting -Hauge School of Management

Overflytting kan bare innvilges dersom det er ledige studieplasser. Ved flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, vil det være karakterer fra første studieår som teller.

Overflytting fra innovasjon og ledelse/innovasjon, markedsføring og ledelse til økonomi og adminstrasjon

Søknadsfrist: 1. desember i studentens andre studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må fylle følgende to krav:

1. ha fullført og bestått første studieår.

2. enten: oppfylle poenggrensen for opptak til bachelor i økonomi og administrasjon ved opptaket i Samordna opptak det året vedkommende fikk opptak til bachelor i innovasjon og ledelse eller senere år.

eller: ha oppnådd minimum karakteren C i HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi og HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi.

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Gå til skjema for overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon. 

Søknadsfrist: 1. mai i studentens første studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må fylle følgende to krav:

1. ha fullført og bestått første semester og

2.  ha oppnådd minimum karakteren C i HSM124 Finansregnskap og regnskapsanalyse .

Eventuell overflytting skjer i tredje semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2023 for studentkull fra og med 2023.

Gå til skjema for overflytting fra bachelor i innovasjon, ledelse og markedsføring til bachelor i økonomi og administrasjon. 

 

Overflytting fra økonomi og adminstrasjon til innovasjon og ledelse/innovasjon, markedsføring og ledelse

Søknadsfrist: 1. desember i studentens andre studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må fylle følgende krav:

1. ha fullført og bestått første studieår.

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Gå til skjema for overflytting fra  bachelor i økonomi og administrasjon til bachelor i innovasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 1. mai i studentens første studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i økonomi og administrasjon til bahcelor i innovasjon, markedsføring og ledelse må fylle følgende krav:

  1. ha fullført og bestått første semester og
  2. ha oppnådd minimum karakteren C i HSM125 Entreprenørskap og innovasjon .

Eventuell overflytting skjer i tredje semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2023 for studentkull fra og med 2023.

Gå til skjema for overflytting fra  bachelor i økonomi og administrasjon til bachelor i innovasjon og ledelse. 

 

Overflytting mellom studiested

Søknadsfrist - 15.april i studentens første eller andre år

Studenter som søker om overflytting mellom studiestedene Oslo og Kristiansand, må fylle følgende krav:

For overflytting etter første studieår: alle emner fra første semester må være fullført og bestått.

For overflytting etter andre studieår: alle emner fra første studieår må være fullført og bestått.

Ved eventuell ny/utsatt eksamen kan det bli nødvendig å avlegge eksamen på opprinnelig studiested.

Eventuell overflytting kan innvilges tidligst etter første studieår og skjer 1.august i andre eller tredje studieår. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Gå til skjema for overflytting mellom studiested.