Bachelor i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk
  • Bergen
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
NLA tilbyr både bachelorgrad i pedagogikk og bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Studiene gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksis- og verdiorientert.

Hva er formålet med oppdragelse og opplæring? Hvilke verdier ønsker vi å videreformidle til den neste generasjonen? Og hva er pedagogikkens oppgave i møte med barn og unges utfordringer?

Som student ved et av NLA Høgskolens studieprogrammer for bachelor i pedagogikk, er det denne typen spørsmål du arbeider med. Studiet tar utgangspunkt i spørsmål knyttet til pedagogisk praksis. I bachelorstudiet lærer du å forstå barns utvikling, læring og danning. Derfor vektlegger vi at du som student også utvikler gode og ansvarlige holdninger som støtter barn og unges læring og utvikling.

Oppbygging av bachelorstudiet

Undervisningen består av ukentlige forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudier.

Hva kan du jobbe med?

Pedagoger spiller en sentral rolle i samfunnet, og med en bachelorgrad i pedagogikk kan du være en kandidat til ulike arbeidsforhold. Avhengig av ditt emnevalg og ditt valg av tema for bacheloroppgaven, vil graden danne grunnlag for å arbeide med barn og unge i ulike sammenhenger:

  • Miljørettet arbeid mot barn og unge
  • Veiledning og omsorgsarbeid
  • Pedagogisk formidling (f.eks. for museer, medieorganisasjoner, eller religiøse organisasjoner)
  • … og mye mer

Videre studier

Bachelorstudiene kvalifiserer for masterstudier. NLA Høgskolen tilbyr en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. En mastergrad gir mulighet for å søke opptak på PhD. NLA har per i dag ikke egen PhDgrad, men våre masterstudenter kan søke opptak ved andre doktorgradsgivende institusjoner i Norge og utlandet.

Utveksling

På bachelorprogrammet i pedagogikk er det faglig anbefalt at du reiser på utveksling i løpet av bachelorgraden. NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om dine anbefalte utvekslingsmuligheter finnes på NLAs nettsider om utveksling.

Gjennom studiet vil du motta og bearbeide internasjonale impulser.