Årsstudium i kunst og håndverk

Årsstudium i kunst og håndverk
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60/ 4x15  studiepoeng
  • Høst
Søkeportalen åpner 1. februar Søk opptak
NLA høgskolen tilbyr modul- og samlingsbasert årsstudium i kunst og håndverk, sentralt i Bergen sentrum nær tog-, buss- og bybanestasjon. Hos oss har du mulighet til å ta et årsstudium eller velger deg ut én-to moduler av gangen. Å jobbe kreativt, skapende og materialbasert utfordrer og utvikler deg faglig og personlig

Om utdanningen

Resultater fra elevundersøkelser de siste årene viser at kunst og håndverk er blant skolens mest populære fag. Faget har en sentral og viktig plass i grunnskolen som praktisk og estetisk fag. Årsstudium i kunst og håndverk er relevant for deg som ønsker å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen, kulturskolen eller tilsvarende sammenhenger. Studiet er også relevant for deg som vil utvikle egne skapende ferdigheter og få erfaring med og forståelse for kunst, design, estetikk og visuell kommunikasjon. Det danner også et godt grunnlag for videre studier innenfor tema som kunst-, design-, arkitektur og håndverksfag.

Årsstudiet er utviklet for deg som ønsker å jobbe i grunnskolen og for deg som allerede arbeider som lærer, men også for deg som trenger etterutdanning og faglig studiepoeng. Du kan velge å ha fokus på 1.-7.trinn eller 5.-10.trinn. Studiet er modul- og samlingsbasert med følgende enheter:

  • Modul 1. Kunst og håndverk: Leire, tre, harde og plastiske materialer, 15 stp, (1-7) / (5-10)
  • Modul 2. Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer, 15 stp (1-7) / (5-10)
  • Modul 3. Kunst og håndverk: Leire, tre, harde og plastiske materialer, 15 stp (1-7) / (5-10)
  • Modul 4. Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer, 15 stp (1-7) / (5-10)

Modul 3 bygger på modul 1, og modul 4 bygger på modul 2. Modul 1 og 2 går i høstsemester og modul 3 og 4 går i vårsemester. Det er mulig å ta alle modulene etterfølgende, det utgjør til sammen årsstudium. Det er også mulig å ta for eksempel modul 1 høst og modul 3 vår / modul 2 høst og modul 4 vår. Det er også mulig å velge bare én modul.

Studiet er samlingsbasert med mellomliggende arbeidskrav. For den som tar alle modulene er det organisert slik at samlingene fungerer i et helhetlig årsstudium. Det vil være mulig, så langt som råd er, å benytte kunst og håndverksavdelingens verksteder på campus.

Studiet finner sted på NLA Høgskolen, campus Kalfaret, i Bergen sentrum. Studiet kan tas som videreutdanning. Da må du søke lokalt opptak via Søknadsweb.

Undervisning og opplæring vil skje med utgangspunkt i seminar, praktisk arbeid individuelt og i grupper, forelesninger, muntlig presentasjon, skriftlig innlevering, dokumentasjon av arbeidsprosess, veiledning individuelt og i grupper. For å kunne ta eksamen må alle arbeidskrav som emneplanen krever, være godkjent.

Hva lærer du?

I årsstudiet kunst og håndverk blir det lagt vekt på å skape et læringsmiljø med vekt på et lærende fellesskap, estetiske arbeids- og læringsformer, og refleksjon rundt individuelle og samfunnsmessige perspektiver på kvalitet, aktualitet og bærekraftig utvikling. I studiet integreres fagdidaktikk og overordnede tema knyttet til begynneropplæring, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter.

Tema Kunst og håndverk: Leire, tre, harde og plastiske materialer gis i modul 1 og 3. Modul 1 gir en grunnleggende innføring i materialer og teknikker innenfor materialområdene leire & keramikk og tre. Fagdidaktisk innføring skjer gradvis gjennom undervisningen. Modul 3 gir en videreføring i hvordan man kan kombinere ulike materialer og teknikker innenfor materialområdene leire & keramikk og tre. Fagdidaktisk tenkning, veiledning og vurdering er en integrert del av arbeidet i emnet. Det blir også fokus på HMS og verkstedshold. I begge moduler tar undervisning og veiledning utgangspunkt i studentens egen skapende praksis.

Tema Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer gis i modul 2 og 4. Modul 1 gir en grunnleggende innføring i kunnskap om materialer, teknikker og redskaper innenfor tegning, bilde og tekstil. Fagdidaktisk innføring skjer gradvis gjennom undervisningen. Modul 4 gir en videreføring i hvordan man kan kombinere ulike materialer og teknikker innenfor tegning, bilde og tekstil. Fagdidaktikk knyttet til estetikk som begrep og skapende estetiske læringsformer er tema med gradvis progresjon mellom de to modulene. Undervisning og veiledning tar utgangspunkt i studentens egen skapende praksis.

Se emneplanene for mer detaljert informasjon.

Muligheter for innpasning i studieløp

Årsstudiet er utviklet for arbeid i grunnskolen, og vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning, gi undervisningskompetanse i faget. Årsstudiet kan gi innpass til den femårige grunnskolelærerutdanningen. Årsstudiet kan også brukes som del av utdanningen for den femårige faglærerutdanningen. Generelt passer årsstudiet for deg som vil jobbe med kreativitet og kunst- og designfag innenfor andre områder.