Kunst og håndverk årsstudium

Kunst og håndverk årsstudium
  • Bergen (Breistein)
  • Årsstudium
  • 60/ 30 + 30 studiepoeng
  • Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Å jobbe aktivt og skapende utfordrer og utvikler deg faglig og personlig. Med et årsstudium i kunst og håndverk får du utfolde dine kreative skaperevner og utforske materialer og ulike arbeidsmetoder.

Om utdanningen

De siste årene viser elevundersøkelser at kunst og håndverk er blant skolens mest populære fag. Det har derfor en sentral plass i grunnskolen, men er også relevant for deg som ønsker å jobbe kreativt i andre yrker. Studiet vil passe for deg som ønsker å bruke varierte undervisningsformer og ser verdien i å skape og å arbeide kreativt med hendene. Årsstudiet er utviklet for deg som ønsker å jobbe i grunnskolen og du kan velge å ha fokus på 1.-7.trinn eller 5.-10.trinn. Året kan tas på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen og er delt opp i to enheter, Kunst og håndverk 1 og Kunst og håndverk 2.

Studiet kan også tas som videreutdanning. Da må du søke lokalt opptak via Søknadsweb.

Undervisning og opplæring vil skje med utgangspunkt i forelesninger, praktisk arbeid individuelt og i grupper, muntlig presentasjon, skriftlig innlevering, dokumentasjon av arbeidsprosess, veiledning individuelt og i grupper. For å kunne ta eksamen må alle arbeidskrav som emneplanen krever, være godkjent.

Hva lærer du?

I årsstudiet kunst og håndverk blir det lagt vekt på å skape et læringsmiljø som skaper opplevelser, utfoldelse og refleksjon rundt aktualitet, kvalitet og bærekraftig utvikling. 

Kunst og håndverk 1 gir en innføring og du vil få erfaring med varierte arbeidsmetoder. 
Fagdiktatikk er en viktig del av arbeidet i faget. Det tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Du skal få arbeide i praktiske og skapende prosessen for å bli en god veileder for elevene, og kunne ta i bruk ulike vurderingsformer for å bidra til elevenes læring.

Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og vil gi deg en fordypet kunnskap.
Du vil få videreutvikle egen praktisk ferdighet i fager og få erfaring med ulike materialer og arbeidsmåter som gir læringsbytte i forhold til læreplan for grunnskolen. Sammenhengen mellom barns lek og læring vil bli løftet fram gjennom hele året.

Hvor kan du få jobb?

Årsstudiet er utviklet for arbeid i grunnskolen, og vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning, gi undervisningskompetanse i faget. Årsstudiet passer også for deg som vil jobbe med formingsaktiviteter innenfor andre områder.