Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen
 • Ukjent
 • Videreutdanning, deltid, samlingsbasert
 • 30 studiepoeng
 • To semester
 • Høst 2024
Tilbys ikke i 2024–2025
Strategien «Barnehagen for en ny tid» gir deg som barnehagelærer tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

Om utdanningen

Arbeid med utviklingsprosesser i egen barnehage krever god kunnskap om metoder, egen organisasjon, kultur, prosess og ikke minst om ledelse. Å lede et endringsarbeid handler mye om motivasjon av de ansatte, både i hele barnehagen og innad på avdeling. Dette studiet vil gi barnehagelærere gode redskaper til å lede og motivere ansatte i utviklingsarbeid i barnehagen.

Dagens barnehager har mange kvalitetskrav som kommer fra sentrale myndigheter, og dette studiet vil gi barnehagelærerne kompetanse til å møte stadig nye endringer. Både barnehageloven og rammeplan legger ekstra vekt på at barnehagene skal sikre at alle barn har et godt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Godt faglig utviklingsarbeid vil bidra til at barnehagen kan møte samfunnets krav og gjøre endringer til barnas beste. Studiet er tverrfaglig sammensatt av pedagogikk, samfunnsfag og RLE.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud innenfor strategien Barnehagen for en ny tid. Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om strategien og finne søknadsskjema og informasjon om viktige frister. Søknadsfrist til UDIR er 1. mars.

Hva lærer du?

Dette studiet gir bred kunnskap om ledelse av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen. Studiet vil inneholde følgende hovedtema:

 • Utviklingsarbeid som metode
 • Teamarbeid og barnehagen som lærende organisasjon
 • Kollektiv kapasitet og organisasjonsutvikling
 • Ledelse av endringsprosesser 
 • Motivasjonsteorier
 • Kommunikasjonsprosesser, makt og verdier
 • Samfunnets forventninger til kvalitet og endring i barnehagen

Arbeidskrav underveis

 • En prosjektskisse som inneholder en kartlegging av situasjonen i egen barnehage og tanker om egen prosjektplan
 • Loggføring av prosesser 
 • Muntlig presentasjon knyttet til utviklingsarbeidet

Sluttvurdering

 • Rapport om utviklingsarbeid i egen organisasjon
 • Muntlig presentasjon med fokus på ledelsesprosesser i utviklingsarbeidet

 

Emneplan

Oppbygging

Studiet er nett- og samlingsbasert over to semester, med to nettdager og to fysiske samlinger på høsten og tre nettdager og tre fysiske samlinger på våren. Samlingene vil vare i to dager. 

Vi legger vekt på studentaktive læringsformer og vil ha en blanding av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Felles refleksjon i læringsfellesskapet vil ha stort fokus.

Organisering

Alle fysiske samlinger går over to eller tre hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested for lærerutdanningene i Bergen.

Fra januar 2024 flytter lærerutdanningen fra Breistein i Åsane bydel, til ny campus Kalfaret i Bergen sentrum. Kalfaret er omtrent 10 minutters gange fra Bergen jernbanestasjon og bussterminal.

Søknadsprosessen

Søk UDIR innen 1. mars.

Søk deretter NLA om studieplass innen 15. mai. Du får e-post om dette rundt månedsskiftet april/mai.

De som ikke får plass gjennom Udir-opptaket kan søke på eventuelle restplasser i juni. Disse studentene må betale studieavgift.

Se Udir sine nettsider «Søknadsprosessen og viktige frister» for utfyllende og oppdatert informasjon om søknadsprosessen.

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for barnehagen