Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • Bergen (Breistein)
 • Videreutdanning, deltid
 • 60/30 + 30 studiepoeng
 • 10 dager praksis per emne
 • Høst/vår
Løpende opptak til restplasser Søk her
Arbeider du i barnehage, og ønsker en tilleggsutdanning som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder? Om du har en treårig pedagogisk utdanning (se liste nedenfor), kan du med Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kvalifisere deg for stillinger som barnehagelærer og pedagogisk leder.

UDIR har en egen tilretteleggingsordning knyttet til tilleggsutdanning i Barnehagepedagogikk, og søkere innenfor denne ordningen prioriteres ved opptak. Du finner informasjon om ordningen og søknadsprosessen på UDIRs nettside, og søknadsfristen er 1. mars. Dersom du får innvilget deltakelse i ordningen, vil du bli kontaktet og invitert til å søke opptak ved NLA. Etter at NLA har gjennomført opptaket av UDIR-søkerne, vil eventuelle restplasser på studiet bli lagt ut på Søknadsweb. Dette skjer i mai/juni.

Om utdanningen

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk består av to emner som begge er på 30 studiepoeng og undervises over et helt studieår; barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk. De to emnene studeres hver for seg og i valgfri rekkefølge. Se hvilken modul som starter opp denne høsten i oversikten lenger nede på siden.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud innenfor strategien Kompetanse for framtidens barnehage. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Hva lærer du?

I studiet bruker vi praktiske og studentaktive lærings- og undervisningsformer som er i samsvar med arbeidsformer i barnehagen. Du kan velge mellom å søke opptak til hele utdanningen samlet, eller å søke opptak til bare ett av emnene. Studenter som tas opp lokalt utenom ordningen kan bare tas opp til ett emne om gangen.

Barnehagepedagogikk er en bred grunninnføring i pedagogisk arbeid i barnehage. Emnet er delt i tre hovedområder:

 • Danning gjennom omsorg, lek og læring
 • Fagpedagogisk arbeid i barnehagen
 • Barnehagelærer som profesjonsutøver

Se emneplanen for detaljert beskrivelse av forventet læringsutbytte.

Småbarnspedagogikk er en fordypning i pedagogisk arbeid med barn under tre år.  Emnet er delt i fire hovedområder:

 • Omsorg, utvikling og læring
 • Kommunikasjon, språk og sosialt samspill
 • Lek, kultur og skapende aktiviteter
 • Kropp, bevegelse og helse

 Se emneplanen for detaljert beskrivelse av forventet læringsutbytte.

Hvor kan du få jobb?

Med videreutdanningen Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 sp) kan du bli kvalifisert for stillinger som krever barnehagelærerutdanning. Det er arbeidsgiver/barnehageeier som skal vurdere om en annen pedagogisk utdanning sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kvalifiserer til ansettelse som pedagogisk leder. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Oppbygging

Det er fem fysiske samlinger i løpet av studieåret, to om høsten og tre i løpet av våren. Utenom de fysiske samlingene er undervisning og veiledning nettbasert. Studiet har tre nettdager per semester. De nettbaserte samlingene vil foregå digitalt gjennom verktøyet Adobe Connect. Nettdagene og studiesamlingene blir fordelt gjennom studieperioden.

Sammenhengen mellom de fysiske og nettbaserte samlingene og studenten sitt selvstendige læringsarbeid vil bli vektlagt. Studenten vil få undervisning gjennom nettforelesninger og ulike nettressurser som kan inspirere til jevnt arbeid og styrke læringen. Samhandling skjer gjennom faste grupper som kommuniserer innbyrdes og med lærer både nettbasert og på samlingene. Studentene får i tillegg individuell tilbakemelding og veiledning på eget arbeid. Det stilles krav om selvstendig arbeid slik at studentene møter forberedt til både nettbaserte og fysiske samlinger.

Oversikt over samlinger

Alle samlingene går over to-tre hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested for lærerutdanningene på Breistein, som ligger i Åsane bydel nord for Bergen sentrum. Vi har god parkering og jevnt busstilbud til og fra Åsane terminal og Bergen sentrum. Vi har avtale med noen hoteller om rimeligere overnatting i Bergen sentrum for våre studenter. Kontakt studieadministrasjonen for å få tilgang til disse.

Samlinger og nettdager høst 2022:

Samling 1:
14.–15. september

Samling 2:
15.–17. november

Nettdager:
5. oktober, 2. november og 7. desember (ev. også 14. desember – ved behov)

Studieplaner

Studieåret 2022–23 tilbyr vi barnehagepedagogikk
Studieåret 2023–24 tilbyr vi småbarnspedagogikk
Studieåret 2024–25 tilbyr vi barnehagepedagogikk

 

Emnebeskrivelser med oppdatert litteraturliste blir publisert før studiestart. Se tidligere emnebeskrivelser for informasjon om utdanningen:

Praksis og arbeidskrav

Begge emnene har krav om ti dager praksis i samme barnehage (hvorav minimum fem sammenhengende arbeidsdager). Studentene ordner praksis selv og den kan gjennomføres på egen arbeidsplass. Studenter som eventuelt kommer inn på tilleggsopptak må i søknadsprosessen sende inn dokumentasjon på at de har avtale om praksis i en barnehage

Det blir gitt ulike arbeidskrav knyttet til både praksis og de ulike hovedområdene i studiet, som alle må være godkjent før kandidaten kan gå opp til endelig vurdering. Se de enkelte emneplanene for mer informasjon om dette.

Overflytting

Studenter som har tatt eksamen i et av emnene i tilleggsutdanningen kan søke om å ta det andre emnet ved NLA Høgskolen. Undersøk nøye at du søker på rett emne, det er ulik praksis mellom de ulike høyskolene som tilbyr denne tilleggsutdanningen om hvilke av de to emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk som kalles «1» og «2».

Hvem kan få opptak?

Du må ha en treårig pedagogisk utdannelse for å kunne søke på studiet:

 • Allmennlærer/grunnskolelærer 1–7
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog (du må ha hatt veiledet praksis som del av utdanningen)
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere må i tillegg sende inn dokumentasjon på at de er ansatt i en barnehage under studietiden. Dette gjelder også søkere til restplasser.