Informasjon om bruk av kunstig intelligens i studentarbeid

Mange studenter er usikre på hvilke regler som gjelder for bruk av kunstig intelligens i studentarbeid. Ukritisk bruk at tekst skrevet av kunstig intelligens anbefales ikke, da dette ikke alltid kan regnes som en pålitelig faglig informasjonskilde. Samtidig finnes det situasjoner der det kan gi relevante perspektiver på en sak eller drøfting.

Regler for bruk av ChatGPT og lignende

Skriveroboter som ChatGPT er regnet som et lovlig hjelpemiddel ved studentarbeid (slik som arbeidskrav) og eksamener der alle hjelpemidler er tillatt. Det er studentens ansvar å henvise til ChatGPT og andre skriveroboter på lik linje med andre kilder. Brudd på krav til henvisning kan føre til mistanke om fusk/plagiat:

  • Leverer du inn tekst, utregninger eller liknende som er direkte kopiert fra en skriverobot uten å henvise til kilden, kan det føre til mistanke om fusk/plagiat siden du presenterer andres arbeid som ditt eget.
  • Utstrakt bruk av ChatGPT og lignende kan også føre til at studentarbeid eller eksamen blir regnet som uselvstendig - og dermed bryter med det akademiske kravet om at innlevert arbeid skal være selvstendig arbeid. Også dette kan føre til mistanke om fusk/plagiat.
  • Vær oppmerksom på at ChatGPT kan oppgi fiktive kilder. Bevisst eller ubevisst bruk av slike kilder kan føre til mistenke om fusk/plagiat.

NLA Høgskolens anbefalinger for kildehenvisning til ChatGPT ol. følger APA-standarden:

Tekst:

  • Legg ved hele teksten du siterer fra (gjerne omtalt som "fortellende henvisning"). Vis til vedlegget i teksten når du siterer (ordinær henvisning). I vedlegget skal du også ha med din del av samtalen, slik at det er tydelig hvorfor ChatGPT (eller annen skriverobot) svarte det den gjorde.
  • Dersom du bruker ChatGPT eller annen kunstig intelligens til å redigere eller oversette din egen tekst, må du legge ved både din opprinnelige tekst og den genererte teksten.   

Bilde:

  • Lag bildetekst som inkluderer hvilket program du brukte og hva du ba kunstig intelligens om å gjøre.  

Mer informasjon
Se Skriv og referer - NLA for veiledninger til APA og andre siteringsstiler (Kildekompasset og Søk og skriv). Se også artikkelen på viden.ai for nærmere informasjon om korrekt kildehenvisning til ChatGPT etter APA standarden.