Studiestart høst 2021 - Interkulturell kommunikasjon

Gratulerer med et godt studievalg og hjertelig velkommen som student ved NLA Høgskolen Kristiansand, på Gimlekollen.

Alle nye studenter må møte på NLA Høgskolen Kristiansand, Bergtorasvei 120, for registrering tirsdag 17. august mellom kl. 09.00 og 10.00 for å beholde studieplassen. 

Vi starter opp med introduksjon av studiet allerede i innføringsuken, til passe avveksling fra aktiviteter som registrering, fotografering til ID-kort og informasjonssamlinger. Vi har imidlertid ikke et tettere program enn at du vil ha krefter igjen til å være med på det sosiale opplegget i oppstartsuken. Vær forberedt på å bli inkludert!

Oppmøte

Alle nye studenter må møte fram og registrere seg på åpningsdagen tirsdag 17. august kl. 09.00-10.00 for å beholde studieplassen. Husk derfor å gi beskjed dersom du blir forhindret fra å møte fram til registeringen. Se programmet for oppstartsuken nederst på siden.

Obligatorisk undervisning

Studenter på årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse begynner med emnet 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori. Den obligatoriske undervisningen i høst er: 23. august, 02. september og 27. oktober (ferdig senest kl. 15). Oversikt over undervisningspunktene for de to emnene kommer.

Det blir dessverre ikke studietur kommende studieår på grunn av koronasituasjonen. Dette er meget beklagelig, men vi skal selvfølgelig ha et meget godt studium uavhengig av det. Vi vil blant annet ha større fokus på tema «det flerkulturelle Norge» og flere ekskursjoner i kristiansandsområdet og kanskje litt utenfor Kristiansand også.

Du finner mer informasjon om studiets oppbygging i studieplanen, og ved oppstart får du utfyllende informasjon om hvordan undervisningen gjennomføres. 

Lurer du på noe?

Har du behov for ytterligere informasjon allerede nå, ikke nøl med å ta kontakt enten på telefon 55 54 07 00 eller e-post til studier.gimlekollen@nla.no

Vi håper du vil få et lærerikt og opplevelsesrik tid på NLA Kristiansand på Gimlekollen! 

Programmet for de første dagene

(Med forbehold om endringer)

Tirsdag 17. august

09.00: Registrering og fotografering | Hallen
10.00: Treffpunkt med IK-studenter og forelesere | Auditoriet
11.30: Gratis lunsj i kantina
12.30-15.00: Vi blir kjent med hverandre! | Auditoriet
Kvelden: Bli kjent i IK-faddergrupper

Onsdag 18. august

09.30: Interkulturell kommunikasjon – en introduksjon
11.00: Gratis lunsj i kantina. Sørbok er tilgjengelig – kan ta imot bokbestilling av pensusbøker 
12.00-14.00: Besøk av gjest - Gard Steiro fra VG | Auditoriet  
14.30: Fadderne inviterer til Quiz for alle nye studenter! | På studiestedet
Kvelden: Faddergrupper
19.30: Felles møtepunkt for alle studenter | Bystranda

Torsdag 19. august
10.00: Need to know - kom godt igang med studiene på NLA Høgskolen!  | Hele huset
12.00: Gratis lunsj i kantina. Sørbok er tilgjengelig – kan ta imot bokbestilling av pensumbøker
13.00-14.30: Fortell! Vi blir kjent med hverandre i mindre grupper | Ute
Kvelden: Faddergrupper

Mandag 23.8
12.00-13.30: Forelesning Identitet og danning | Q42
14.00-15.00: Semesteråpning for alle studenter | Q42. Velkommen til åpning av både et nytt semester og et nytt studie.
Konferanselokalet Q42 finner du i Kristiansand sentrum, Elvegata 11a.

Vennlig hilsen
Solveig Omland
Avdelingsleder på interkulturelle studier