Hong Kong Baptist University

HKBU ligger en kort avstand fra Hong Kong sentrum og har ca. 10.500 studenter, hvorav ca. 450 er internasjonale studenter.

Om studiestedet

Hong Kong Baptist University (HKBU) ligger en kort avstand fra Hong Kong sentrum og har ca. 10.500 studenter, hvorav ca. 450 er internasjonale studenter. Et semester på HKBU er en opplagt mulighet for deg som studerer journalistikk. Et semester ved HKBU gir deg mulighet for å studere i en ekte storby, som konstant er i utvikling.

NLA tilbyr 1 plass for bachelorstudent i journalistikk og 3 plasser for masterstudenter i journalistikk. Andre studenter kan søke dersom det er ingen journalistikstudenter som vil reise.

Studieåret

Høstsemesteret varer fra september til desember, og vårsemesteret fra januar til mai.

Studiepoeng og emner

HKBU tilbyr emner blant annet innen kommunikasjon, film, "creative and professional writing", PR, markedsføring, og ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som kinastudier, religion, sosiologi, historie osv.

Studenten må ta minimum 15 credits for å få godkjent ett semester (30 studiepoeng) ved NLA (gjelder emner på bachelornivå).

Opptakskrav / språktest

HKBU krever ikke engelsktest dersom søkeren har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole.

Skolepenger

Prisen for å studere på HKBU er ca. 88 230 NOK per semester. Det er mulig å få finansering gjennom Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Prisene for skolepenger og bolig er veiledende, og kan endre seg fra år til år. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering for oppdaterte priser.

Ekstra stipend fra Lånekassen ved studier i Kina

Når du drar på utveksling til Kina, får du studieåret 2024-25 hele 4277  kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder. 

Bolig

HKBU tilbyr bolig på internasjonale studenthus. Prisen for bolig på HKBU er ca. 91 200 NOK per semester + depositum på 1500 NOK.