Teologi, religion & filosofi

Her finner du informasjon om utvekslingsmulighetene for deg som studerer teologi, religion og filosofi.

Generelt for studenter innen teologi, religion og filosofi:

Som leder i kirke, menigheter og organisasjoner, må du ofte omgås med folk med ulike bakgrunner. Et utvekslingsopphold i utlandet vil gi deg nye faglige impluser og hjelpe deg med å utvikle personlige egenskaper som toleranse, tilpasningsdyktighet og kulturell selvbevissthet.

På denne siden finner du forslag til studiesteder og emner som kan passe inn i ditt studieløp. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning før du drar på utveksling.

Bachelor i teologi:

Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering international@nla.no tidlig i studieløpet dersom du er interessert i et utvekslingssemester.

Bachelor i Praktisk Teologi og Ledelse:

Det er mulig å ta 3. og/eller 4. semester i utlandet. Her er det mye fleksibilitet og mange muligheter, men NLA anbefaler blant annet følgende utvekslingsavtaler:

Master i Teologi:

Her er det mulig å dra på utveksling i 2. eller 3. semester.

Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Nederland, sin engelskspråklige master i teologi har ulike deler som kan inngå i mastergraden i teologi ved NLA.

  • Første semester av Master of Theology, Track: "Missional Communities" kan erstatte TEOL304 og inngå som valgemne istedenfor TEOL306.
  • Første semester av Track: "Living Texts, specialization Old or New Testament" kan erstatte TEOL301 eller TEOL302 og inngå som valgemne istedenfor TEOL306.
  • Første semester av Track: "Thinking God Interculturally, specialization Philosophy of Religion" kan erstatte TEOL305 og inngå som valgemne istedenfor TEOL306.

Master in Theology and Ministry

On the Master in Theology and Ministry it is possible to study abroad on the 3. semester. NLA recommends PThU in the Netherlands as a possible destination. They offer subjects within their tracks;

  • “Missional Communities”
  • ”Living Texts, specialization Old and New Testament”
  • “Thinking God Interculturally, specialization Philosophy of Religion”

Contact International Office at NLA international@nla.no for more information about for studying abroad.