Elektroniske kompendier og Bolk

Hjelp og veiledning

Bolk er Kopinors system for registrering og produksjon av elektroniske kompendier. Ved NLA skal alle kompendier være elektroniske, og det er den emneansvarliges ansvar å lage kompendier i Bolk, og å legge kompendiene ut på Canvas.

På Bolks nettsider finnes det enkle veiledninger og demonstrasjonsvideoer. Les mer om lovlig kopiering i Kopinoravtalen for universiteter og høgskoler.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang, ta kontakt med Bolk-administratoren ved ditt campus. Er det feil i systemet, eller det er noe du ikke får til, ta kontakt med Bolks brukerstøtte. De gir rask hjelp både på e-post og telefon.

Bolks brukerstøtte: epost: contact@kopinor.no, telefon: 23 10 74 74

På de ulike studiestedene vil følgende kunne gi support:

Kalfaret: Ta kontakt med Bolk-ansvarlige for Sandviken eller Oslo

Sandviken: Kenneth Skogås

Kristiansand: Hans Altmann

Oslo: Therese Jelmert (Hovedansvarlig for Bolk) eller Stine Huseby

Biblioteket vil kunne hjelpe og veilede, men skal ikke gjøre jobben for deg. Dette ansvaret ligger hos emneansvarlig.