Elektroniske kompendier og Bolk

Kompendier ved NLA skal være elektroniske, og emneansvarlige har ansvar for å lage kompendier i Bolk og legge kompendiene ut på It’s learning. Les mer om lovlig kopiering i Kopinoravtalen

 

Opplæring og Support 

Bolk er Kopinors system for registrering og produksjon av kompendier. Det finnes veiledninger og demonstrasjonsvideoer på Bolks nettsider. Innlogging i Bolk skjer via Feide.

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang med Bolk, så ta kontakt med Bolk-administratoren ved din campus. Er det er feil i systemet, eller det er noe du ikke får til, kan du også kontakte Bolks brukerstøtte. De gir rask hjelp både på e-post og telefon, og er behjelpelige med det meste.

Bolks brukerstøtte: epost: contact@kopinor.no, telefon: 23 10 74 74

På de ulike studiestedene vil følgende kunne gi support:

Breistein: Maria Birkeland

Sandviken: Kenneth Skogås

Gimlekollen: Chris Wales

Staffeldtsgate: Therese Jelmert (Hovedansvarlig for Bolk) 

Disse personene vil altså kunne hjelpe/veilede, men vil ikke kunne gjøre jobben med å bestille kompendier eller skanne artikler som ikke ligger inne i Bolk. De er heller ikke ansvarlige for at denne jobben blir gjort—det ansvaret ligger hos de emneansvarlige.

 

Hva kan inngå i elektroniske kompendier?

 • Utdrag fra bøker.
  Ifølge Kopinoravtalen er det tillatt å kopiere inntil 15 % fra en bok. Dersom man ønsker å gå ut over dette, må det innhentes spesielle rettigheter og ekstra utgifter kan forekomme. Noen forlag har en generell avtale med Kopinor om utvidede rettigheter, og da finner du informasjon om dette når du søker opp boka i Bolk. Merk at behandlingstid for slike forespørsler er opptil 14 dager, og at man også kan få avslag.
 • Tidsskriftartikler.
  Vi kan kopiere 1 artikkel per tidsskrifthefte, men det er stor sannsynlighet for at du ikke finner artikkelen i Bolk. Den må da skannes og lastes opp som pre-lisensiert materiale. Tidsskriftartikler som vi abonnerer på elektronisk, for eksempel via Idunn eller Ebsco skal lenkes til i pensumlisten, ikke legges i kompendium, for disse artiklene omfattes ikke av Kopinorreglene, men reguleres av egne avtaler.
 • Egenproduserte dokumenter.
  Det er mulig å laste opp egenproduserte dokumenter, og dette skal da lastes opp som vederlagsfritt materiale. Det som lastes opp vil ikke være tilgjengelig i Bolk for andre enn deg selv.

 

Lag kompendier i Bolk – trinn for trinn:

Se også Videoer og veiledning på Bolks hjemmeside.

Gå til www.bolk.no og klikk på logg inn. Klikk så på Feide for å logge inn med vanlig brukernavn og passord.

Det du gjør lagres underveis, så dersom du ikke rekker å bli ferdig med alt på en gang, finner du igjen det du har begynt på under «mine kompendier.»

 

 Trinn 1: Opprett kompendiet.

 • Klikk på bolk-logoen øverst til venstre for å komme til forsiden, og klikk «Lag kompendium.»
 • Velg enhet, fyll inn emnekode, navn på emnet, semester osv. og anslå hvor mange studenter som vil ta dette emnet. Dette er bare et anslag, og Kopinor vil hente opplysninger om hvor mange studenter som deltok i emnet senere.

 Trinn 2: Legg innhold i kompendiet

 • Søk opp boka du skal legge inn. Du kan blant annet søke på ISBN, tittel, forfatter, årstall eller en kombinasjon av dette. Finn riktig bok i trefflisten, og klikk på tittelen.
 • Skriv inn hvilke sider du skal bruke og gi utvalget et navn, for eksempel referansen i korrekt format. Det som skrives inn i «navn på utdrag», blir det som er synlig i innholdslisten. Klikk så på «legg i kompendium.»
 • Dersom boka du søker opp ikke ligger inne med innholdsfil, får du mulighet til å enten be Kopinor forøke å skaffe innhold (husk å bestile i trinn 3) eller laste opp en fil med utdraget på egen hånd.
 • Bestiller du mer enn 15 % av en bok, kommer det opp en beskjed om utdraget må rettighetsklareres. Merk at du kan få avslag på bruk av mer enn 15 % av en bok og at forlaget kan sette en høyere pris enn normal sidepris. OBS: Kopinor starter ikke arbeidet med å kontakte rettighetshavere før dette bestilles i trinn 3.
 • Tidsskriftartikler ligger som regel ikke inne, så de må skannes og lastes opp som pdf-fil. Tidsskriftartikler lastes opp som pre-lisensiert materiale.
 • Opplastede dokumenter vises i innholdslisten kun med opplysningene som registreres i tittel. Dersom du ønsker full referanse i innholdsfortegnelsen, må du altså legge inn hele referansen i tittel-feltet.
 • Offentlige dokumenter lastes opp som vederlagsfritt materiale
 • Egenprodusert materiale kan også lastes opp—velg da vederlagsfritt materiale.

Når du har lagt til alle utdragene, bør du se over hvordan kompendiet ser ut i trinn 2. Her kan du endre rekkefølge på utdragene, eller redigere navn på utdrag slik at du får innholdslisten slik du vil ha den. De opplysningene som vises her, vil være de som vises i innholdslisten.

 

Trinn 3: Bestill

 • Bestill rettighetsklarering/innholdsfil. Du vil få e-post når denne prosessen er ferdig.
 • Når alle utdragene i kompendiet er klare, (eller du ønsker å bestille et kompendium med de utdragene som er ferdige), ser du over kompendiet i forhåndsvisning. Når kompendiet er bestilt, kan du ikke lenger gjøre endringer.
 • Kryss av for at kompendiet skal bli tilgjengelig for andre. Opplastet materiale vil uansett hva du velger kun bli synlig i innholdsfortegnelsen, andre vil ikke få tilgang til det du har lastet opp.

 

Trinn 4: Tilgang til kompendiet

 • Når kompendiet er ferdig produsert, vil du få en e-post med lenke fra Kopinor. Du finner også filen i «innkurven.»
 • Åpne kompendiet som PDF og legg kompendiet ut på riktig emne på it’s learning.
 • Når et emne er avsluttet vil studieadministrasjonen i henhold til Kopinorreglene fjerne kompendiet. Studenter som ønsker tilgang til kompendiet også etter at emnet er ferdig, må altså laste ned eller skrive ut kompendiet i løpet av semesteret.

 

Gjenbruk av kompendier:

 • Det er fullt mulig å kopiere eller bygge på kompendier som er laget tidligere.
 • Dersom du vil gjenbruke et kompendium du selv har laget, vil du finne det under «Mine kompendier» nederst på siden. Hvis en annen lærer laget kompendiet forrige gang, kan du søke det opp i søkeboksen på fremsiden i Bolk. Søk etter emnekoden eller tittelen på kompendiet. Huk av for kompendier under søkeboksen.
 • Når du har funnet det aktuelle kompendiet, kan du klikke på det og se at innholdslisten stemmer. Ved å trykke på «Lag nytt kompendium basert på dette», og deretter «Legg i kompendium» får du opp skjermen der du fyller ut kursinformasjon (se trinn 1, over). Når du kommer til neste trinn har innholdet fra det gamle kompendiet blitt kopiert inn i ditt nye kompendium. Her kan du endre eller slette utdrag, og legge til nye.
 • Merk at filer som har blitt lastet opp som pre-lisensiert/vederlagsfritt materiale tidligere, ikke vil bli tilgjengelig for andre enn den som har lastet det opp. Slike utdrag må du derfor laste opp selv.