Gjenbruk av kompendier

Vil du gjenbruke et kompendium du selv har laget, vil du finne det under «Mine kompendier»→ «leverte bestillinger».

Hvis du vil gjenbruke et kompendium laget av en annen, kan du søke etter emnekode, tittel på kompendiet, eller navnet på faglærer i søkeboksen på Bolks forside. Husk å hake av for «kompendier» under søkeboksen.

Når du har funnet det aktuelle kompendiet, klikk på det og se at innholdslisten stemmer. Ved å velge «Lag nytt kompendium basert på dette», og deretter «Legg i kompendium» får du opp skjermen der du fyller ut riktig kursinformasjon.

Når du kommer til neste trinn, har innholdet fra det gamle kompendiet blitt kopiert inn i ditt nye kompendium. Her kan du endre eller slette utdrag, og legge til nye.

Merk at filer som har blitt lastet opp som pre-lisensiert/vederlagsfritt materiale tidligere, ikke vil bli tilgjengelig for andre enn den som har lastet det opp. Slike utdrag må derfor lastes opp på nytt.