Hva kan inngå i elektroniske kompendier?

Kapitler og utdrag av bøker

Ifølge Kopinoravtalen er det tillatt å kopiere inntil 15 % fra en bok. Dersom man ønsker å gå ut over dette, må det innhentes spesielle rettigheter og ekstra utgifter kan forekomme. Noen forlag har en generell avtale med Kopinor om utvidede rettigheter, og da finner du informasjon om dette når du søker opp boka i Bolk. Merk at behandlingstid for slike forespørsler er opptil 14 dager, og at man også kan få avslag.

Vitenskapelige tidsskriftartikler

Det kan kopieres én artikkel per tidsskrifthefte. Her må du skanne artikkelen selv og laste opp i Leganto. Tidsskriftartikler trenger ikke registreres i Bolk.

Elektroniske artikler biblioteket har tilgang på feks via Idunn eller Ebsco, trenger ikke lastes opp men sjekk at lenke fungerer.

Egenprodusert materiale

Dette lastes opp som vederlagsfritt materiale. Det som lastes opp vil kun være tilgjengelig for deg, og må legges inn på nytt om noen andre ønsker å gjenbruke kompendiet.  

Annet

Offentlige dokumenter, avisartikler, allmenne tidsskrift o.l. som er lovlig publisert på åpne nettsider, kan kopieres uten omfangsbegrensninger. Lastes opp som vederlagsfritt materiale. For kopiering av noter gjelder egne regler, se §12 i Kopinoravtalen.