– Musikk er for alle

Som førstelektor i musikk og barnehagelærerutdanner jobber Inger-Lisa Møen for at musikk skal være tilgjengelig og allment.

– Mange tenker at «jeg kan ikke synge, jeg har ikke lært det», men musikk er mer enn den underholdningen vi ser på TV. Musikk er også en samværsform, noe vi gjør sammen, sier Inger-Lisa Møen.

Hun underviser ved barnehagelærerutdanningen på NLA Høgskolen, og har nylig fått opprykk til førstelektor i musikk. Selv begynte hun både å spille piano og å synge i kor da hun var 6 år gammel. Egentlig litt for liten, ifølge henne selv, men hun fikk bli med fordi storesøsteren hennes begynte da.

 

Musikk fordi barna vil

– Alle barn liker å holde på med musikk, de vil veldig gjerne – men kan bli begrenset av voksne som ikke føler seg kompetente nok til å være med, er hennes erfaring.

Derfor jobber hun med å gjøre barnehagelærerstudentene ved NLA Høgskolen trygge på at de kan synge og utøve musikk sammen med barna.

– I barnehagelærerutdanningen snakker vi en del om hva det vil si å kunne musikk, og vi prøver å flytte forestillingen om hva det vil si å kunne musikk. Musikk er først og fremst noe vi gjør sammen, ikke noe vi skal vise frem. Som barnehagelærer synger du – ikke fordi du er så flink til å synge – men fordi barna vil synge med deg. Hvilke signaler sender du til barna hvis du ikke er med å synge fordi du ikke er «flink» nok? spør Møen.

Samtidig er hun opptatt av at det er mulig både å finne sitt eget potensiale, og utvikle det – det hjelper å øve!

 

Berømmer arbeidet

Nettopp denne balansegangen mellom å øve for å bli flinkere samtidig som man skal tørre med den stemmen man har, har komiteen som bedømte Møens søknad om opprykk bemerket. De skriver at dette er et «svært godt pedagogisk utviklingsarbeid», og de fremhever det som særlig positivt at NLA Høgskolens ferske førstelektor jobber med denne balansen.

– Dette momentet er et viktig og selvstendig bidrag til feltet, skriver komiteen.

Det er kanskje ikke så rart at førstelektoren har musikk som hobby også, og hun bruker tid utenom jobb til blant annet å dirigere kor. Også her tar hun med seg tanken om at musikk må være tilgjengelig.

– Musikk er noe for alle, og det er viktig at musikken er tilgjengelig. Når jeg dirigerer, er det som å ha et stort instrument, samtidig som jeg praktiserer som musikklærer: Jeg må finne rett nivå for koret, alle skal være med, vi skal ha progresjon – og så skal vi ha det litt gøy, smiler Inger-Lisa Møen.