Årsstudium i musikk

Årsstudium i musikk
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60/ 15 + 15 + 15 + 15 studiepoeng
  • Høst og vår
Frist 15. april Søk opptak
NLA tilbyr fra høsten 2024 et nytt, fleksibelt årsstudium i musikk i Bergen. Musikk skaper engasjement og følelser, og det er en viktig kulturell og sosial uttrykksform. Kompetanse i musikk og egne musikalske ferdigheter kan derfor spille en viktig rolle for ditt daglige arbeid.

Musikk årsstudium kan tas som et studium i grunnskoleutdanningen, som videreutdanning for deg som er lærer, eller av andre som ønsker å lære mer om musikk, musikkformidling og musikkundervisning. Studiet kan tas på heltid eller deltid og er samlings- og nettbasert.

Om utdanningen

Studiet er delt i 15-studiepoengsmoduler. Musikk 1 (høst) består av modul 1 og modul 2 (15+15 stp.) og Musikk 2 (vår) består av modul 3 og modul 4 (15+15 stp.). Modul 3 bygger på Modul 1, og Modul 4 bygger på Modul 2.  

Ønsker man å ta studiet på deltid, kan man ta Modul 1 på høsten og gå rett på Modul 3 på våren, for så å ta Modul 2 og 4 året etter. Det er også mulig å kun ta Modul 1 på høsten og så vente til året etter med å ta Modul 2 for å fullføre kun Musikk 1. Studenter som har Musikk 1 fra   før, kan gå rett på Musikk 2 (Modul 3 og 4). 

For Grunnskolelærerstudenter er Musikk 1 valgfag i tredje semester og Musikk 2 valgfag i sjette semester.  

Studiet er samlings- og nettbasert.Det er tre samlinger á to dager i hver modul (til sammen seks dager). Studenter må regne med noe aktivitet på kveldstid den første dagen i hver samling. I tillegg vil det bli noe nettundervisning og en del nettbaserte læringsressurser til selvstudium. 

Hva lærer du?

Årsstudiet i musikk er rettet mot undervisning og opplæring, og gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Det har til hensikt å utruste deg til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk.  

Du får mulighet til å utvikle egne musikalske ferdigheter, og får en grunnleggende pedagogisk forståelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen. Gjennom samspill og komponering vil du få kompetanse på musikkformidling rettet mot barn og unge. 

Hvor kan du få jobb?

Med årsstudium i musikk får du, sammen med godkjent pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. 
Årstudiet passer også for deg som vil jobbe med musikk innenfor andre områder. 

Studieløp/oppbygning

I studiet velger du å fokusere på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Du søker via samordna opptak (gjelder ikke Grunnskolelærerstudenter som allerede studerer ved NLA). Dersom du ønsker å ta modulene hver for seg som videreutdanning, må du søke via Søknadsweb.