Musikk årsstudium

Musikk årsstudium
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60/ 30 + 30 studiepoeng
  • Høst
Tilbys ikke studieåret 2023-2024
Musikk skaper engasjement og følelser, og det er en viktig kulturell og sosial uttrykksform. Kompetanse i musikk og egne musikalske ferdigheter kan derfor spille en viktig rolle for ditt daglige arbeid. Et studie i grunnskoleutdanningen eller for deg som er lærer eller andre som jobber med musikkformidling.

Om utdanningen

Årsstudiet i musikk er rettet mot undervisning og opplæring, og gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Det har til hensikt å utruste deg til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk. Årsstudiet kan tas som videreutdanning for lærere eller andre som jobber med musikkformidling. I masterløpet for grunnskolelærerutdanning kan du også velge musikk. Da er Musikk 1 valgfag første semester, og Musikk 2 valgfag sjette semester.

Hva lærer du?

Du får mulighet til å utvikle egne musikalske ferdigheter, og får en grunnleggende pedagogisk forståelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen. Gjennom samspill og komponering vil du få kompetanse på musikkformidling rettet mot barn og unge.

Hvor kan du få jobb?

Med årsstudium i musikk får du, sammen med godkjent pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen.
Årstudiet passer også for deg som vil jobbe med musikk innenfor andre områder.

Studieløp/oppbygning

I studiet velger du å fokusere på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Det består av to enheter, musikk 1 (30 studiepoeng) og musikk2 (30 studiepoeng). Denne fordypningen velges både i 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Begge modulene kan tas som videreutdanning hver for seg. Dersom du ønsker å ta modulene hver for seg som videreutdanning, må du søke via Søknadsweb.