– Læreryrket er både spennende og utfordrende

Læreryrket gir en unik mulighet til å forme fremtidens generasjoner og se elever utvikle seg både faglig og personlig. Uansett hva en kan forvente av læreryrket, så er det ingen tvil om at det er en svært viktig rolle i samfunnet.

– Læreryrket er både spennende og utfordrende, sier Eirin Fotland, lærerstudent ved NLA Høgskolen, og utdyper mer: 

– En møter barn og unge som en kan være med og forme og skape en god og trygg barndom for. Akkurat det har jeg veldig lyst til, sier hun. 

Fått med seg nyttig kunnskap 

Hun ser fram til å komme i gang som lærer etter studietiden.  

– Jeg tror vi har fått med oss mye viktig og nyttig kunnskap, slik at vi kan være med og skape en god fremtid for barn og unge.  

Gode studievenner 

Eirin skryter av sosiale og trivelige år som student.  

– En av fordelene med NLA Høgskolen er at det ikke er så store klasser. Det betyr at man får seg nære og gode studievenner, som man kan diskutere med og ha det kjekt med. Klassevenninnen hennes, Brite Mari Fløtre, sier seg enig.  

– Jeg stortrivdes på skolen. Både fordi at lærerne har vært gode, og det har vært et bra studiemiljø – noe som har gitt meg mange nye venner. 

Gode forhold til foreleserne 

I tillegg til å komme tett på medstudenter blir man godt kjent med foreleserne på studiet.  

– Det som gjør at jeg synes at NLA er en god skole, er at foreleserne der kjenner oss med navn. Det har gjort det trygt og godt å få veiledning gjennom studietiden, sier Brite Mari Fløtre