Undervisning som gjør en forskjell i studentenes liv

Motivert av diskusjoner og møter med studentene, og med et syn på undervisning som en gave er Kjell Oppedal en populær foreleser blant studentene.

– Som underviser kan du bety en forskjell for folk, ikke bare i forhold til fag, men også i forhold til det å være menneske, understreker Kjell Oppedal, høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen.

Derfor mener han at undervisningens status bør heves i akademia. Oppedal forteller hvordan undervisning som begrep har tapt terreng til fordel for «læring», både i offentlige utredninger, stortingsmeldinger og i akademiske sammenhenger.

– Forskyvning av fokus fra lærer til elev har vært motivert av ønsket om å komme vekk fra en autoritær undervisning med læreren i sentrum, forklarer Oppedal.

Gaveutveksling

Men for Kjell Oppedal er ekte undervisning alt annet enn autoritær. Undervisning er en gave. En gaveutveksling mellom lærer og elev, eller foreleser og student.

– Læreren har noe å gi eleven, men da må også eleven hengi seg til gaven. Det er først da læreren egentlig blir lærer, og eleven blir elev. Når studentene mine griper noe av det jeg sier til dem kan spenstige dialoger oppstå – og det er givende for begge parter.

Oppedal er inspirert av Gert Biesta, professor II i pedagogikk ved NLA Høgskolen, når han sammenligner det å undervise med å gi en gave.

– Undervisning handler ikke bare om overføring av kunnskap eller om det som fremmer læring. Læreren skal vise eleven noe som kan få betydning for elevens selvinnsikt og væremåte, sier Oppedal.

Ble årets foreleser

Å ha noe å bringe i undervisningen som engasjerer studentene har Kjell Oppedal klart, i en sånn grad at studentene kåret ham til årets foreleser ved NLA Sandviken i høst.

– Pedagogikken  bidrar til danning på det personlige plan, helt enkelt hvordan man kan bli et bedre menneske.

– Man bør ikke snakke om undervisning som et effektivt middel for å nå et bestemt mål. Men i undervisning ligger det en mulighet som ikke kan beregnes på forhånd, sier han.

Derfor setter han pris på tilbakemeldinger fra studenter som sier at han ser dem, og at de merker at han ønsker å hjelpe dem.

– Å møte studentene, både i undervisning og veiledning, er veldig motiverende, sier Oppedal.

Undervisningskvalitet

For å engasjere i forelesningene, bruker han gjerne bilder og video.

– Bildet skal ikke bare illustrere noe, bilder formidler noe som ord ikke kan. Og det er mer forklarende å vise en videosnutt der du ser noe, enn å prøve å forklare det samme med ord.

Selv om Oppedal helst vil snakke om undervisning og samspill, har studentene likevel påpekt at han er flink til «å lære bort kunnskap».

– Jeg føler nok også en større forpliktelse til undervisningskvaliteten siden jeg underviser i pedagogikk. En upedagogisk pedagog høres ut som en selvmotsigelse, sier han med et smil.

Personlig danning

Er det én ting han vil at studentene skal sitte igjen med, er det dette:

– At studentene skal se på seg selv som handlende subjekter, som kan bety en forskjell i de sammenhengene de beveger seg i. Pedagogikken bidrar til danning på det personlige plan, helt enkelt hvordan man kan bli et bedre menneske. Jeg vil at de skal se hvor avgjørende viktig den pedagogiske relasjonen er i deres omgang med barn og unge, enten det er som foreldre eller i arbeid, avslutter Oppedal.